Työpaja: Kirjaaminen vammaispalveluissa

Kirjaamisen merkitys kasvaa lähitulevaisuudessa entisestään kirjaamisten siirtyessä Kanta-palveluun ja asiakkaan Omakannan puolelle. Kirjaaminen on tärkeä osa vammaispalveluita. Kirjaamisen avulla tehty työ tulee näkyväksi, asiakkaan osallisuus todentuu ja eri ammattilaiset pääsevät ajantasaisen tiedon äärelle. Kirjaaminen on osa asiakastietolain toteutumista ja ajantasainen kirjaaminen on myös asiakkaan oikeus. Kirjaamista ohjaa niin organisaation omat kirjaamiskäytännöt, toimialavaatimukset kuin valtakunnalliset määräyksetkin. Kirjaajan velvollisuus on huomioida edellä mainitut seikat aina kirjauksia tehdessään.

Vammaispalvelussa on tärkeää huomioida tiedon luovutukset, asiakkaan tiedonsaantioikeus ja omaisen rooli asiakastiedossa. Vammaispalvelussa myös rajapintakirjaamiseen liittyvät kysymykset ja velvollisuudet saattavat nousta usein esille eri ammattilaisten yhteistyössä. Vammaispalvelussa on myös tärkeää huomioida erilaiset kommunikaation haasteet, jotka vaikuttavat asiakaskirjaamisiin.

Aika ja paikka

Pe 8.4.2022 klo 9.00–15.00 Oulu

Voit halutessasi osallistua koulutukseen myös etänä.

Kohderyhmä

Yksityiset ja julkiset sosiaali- ja terveysalan palveluntuottajat

Kouluttaja

Sosiaali- ja terveysalan digitalisaation asiantuntija, MBA Heidi Ilmonen

Heidi on kouluttanut sosiaali- ja terveysalan yrittäjiä ja henkilöstöä alan muuttuvien tietosuoja -ja tietoturvavaatimusten osalta useiden vuosien ajan. Oman tietojärjestelmän kehitystyö ja tiivis yhteistyö viranomaisten ja alan yrittäjien kanssa on opettanut käytännössä sen, mitä eri vaatimuksia sote-organisaatioiden tulee täyttää tietosuojan ja tietoturvan osalta.

Palautteita Heidin aiemmista koulutuksista:

Heidillä on mukavan välitön ja mutkaton lähestymistapa ja vertaisuus yrittäjänä on myös tärkeä tekijä, puhuimme heti "samaa kieltä".

Oli tiivis ja hyödyllinen kokemus, pääsin heti tekemään tarvitsemiani tehtäviä.

Kouluttajana Heidi on kuunteleva ja osaavaa sekä käytännön ratkaisuja hakeva.

Tavoitteet

Koulutuksen jälkeen kirjaaja tuntee keskeisimmät kirjaamiseen linkittyvät lainsäädännöt sekä määrämuotoisen kirjaamisen periaatteet. Näitä asioita kirjaaja pystyy soveltamaan käytännön työssään.

Sisältö

Tässä koulutuksessa pureudutaan vammaispalveluihin liittyviin erilaisiin kirjaamiskysymyksiin niin teorian kuin käytännönkin osalta. Aamupäivän teoriaosuuden jälkeen harjoittelemme iltapäivän aikana erilaisten vammaispalveluihin liittyvien asiakastarinoiden avulla valtakunnallisia määrämuotoja.

Koulutuksessa käydään läpi seuraavia näkökulmia:

  • Asiakastietolain vaikutus kirjaamiseen
  • Toimialavaatimuksien huomioiminen
  • Vammaispalveluiden määrämuodot
  • Omaisten osallistuminen kirjaamisiin
  • Asiakkaan ja edunvalvonnan tiedonsaantioikeus
  • Rajapintakirjaaminen monialaisessa yhteistyössä
  • Kirjaajan valinnat ja selkokielisyys
  • Työyhteisön kirjaamiskäytännöt
  • Käytännön harjoitukset

Hinta

130 € sisältäen koulutuksen ja materiaalin

Ilmoittautuminen

21.3. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevan ilmoittautumislinkin kautta; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja. Koulutus toteutetaan mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Lisätietoa

Koulutussuunnittelija Eija Raatikainen
Puh. 044 465 2202, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru