Työyhteisöongelmaan puuttuminen oikea-aikaisesti ja riittävästi – erityisesti työturvallisuuslain nojalla ja sovitellen

Työyhteisöongelmiin puuttuminen oikea-aikaisesti ja riittävällä tavalla on työturvallisuuslain nojalla työnantajan velvoite. Velvoitteen toteuttaminen edellyttää myös riitaan osallisten ja siihen kytkeytyvien myötävaikuttamista. Koulutuksessa käsitellään ongelmiin puuttumisen toteuttamista laillisesti. Esillä ovat myös kullekin osapuolelle mahdollisesti aiheutuvat seuraamukset omien velvoitteiden rikkomisesta.

Aika ja paikka

Ma 27.4.2020 klo 12.00–16.00

Oulu, etäluentona Kuusamossa, Pyhäjärvellä, Raahessa ja Ylivieskassa

Kysy etätoteutusta omalle ryhmällesi myös muille paikkakunnille!

Kohderyhmä

Työoikeudellisia riitajuttuja hoitavat lakimiehet, henkilöstöasioita hoitavat, luottamushenkilöt ja liittojen asiamiehet

Kouluttaja

Emeritusprofessori, OTT Seppo Koskinen

Sisältö

  • Työnantajan velvollisuudet kiusaamistilanteissa
  • Työntekijän velvoitteet työyhteisöongelmissa
  • Kiusaajan ja kiusatun velvollisuus osallistua ongelman käsittelyyn
  • Työyhteisö-ongelman käsittelystä kieltäytymisen seuraamukset ja pakon käyttö
  • Henkilöstön edustajien asema
  • Kiusaamisasian käsittelyn toteuttaminen ja päättäminen

Lisätietoa:

Oulun ja Raahen toimipaikka:
Eija Raatikainen, puh. 044 465 2202, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

Kuusamon toimipaikka:
Johanna Riekki, puh. 040 753 5716, johanna.riekki@kuusamo.fi

Pyhäjärven ja Ylivieskan toimipaikka:
Minna Saharinen, puh. 040 775 6931, minna.saharinen@pyhajarvi.fi

Hinta

130 € Oulussa / 110 € Kuusamossa, Pyhäjärvellä, Raahessa ja Ylivieskassa sisältäen materiaalin ja kahvitarjoilun

Ilmoittautuminen

6.4. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun, Kuusamon, Pyhäjärven, Raahen tai Ylivieskan toimipaikkaan alla olevan ilmoittautumislinkin kautta

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Kouluttaja

Seppo Koskinen on työskennellyt työoikeuden professorina Turun yliopistossa vuodesta 2013 lähtien. Sitä ennen hän oli työ- ja sosiaalioikeuden professorina Lapin yliopistossa vuodesta 1993 alkaen. Koulutukseltaan Koskinen on sekä oikeustieteen tohtori että valtiotieteen kandidaatti pääaineena sosiaalipolitiikka.

Koskinen on kirjoittanut monista työoikeuden kysymyksistä. Pääaiheena hänellä on ollut työsuhdeturva. Hänellä on yli 500 julkaisua, joista kirjoja joko yksin omissa nimissä tai yhdessä muiden kanssa on noin 30.

Koskinen osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tekee muun muassa uutisia. Hänellä on läheiset ja kiinteät suhteet työoikeudellisia riitakysymyksiä hoitaviin ja ratkaiseviin tahoihin.

Seppo Koskinen on mukana monenlaisten työoikeudellisten yhdistysten toiminnassa. Hän on osallistunut työoikeudellisiin pohjoismaisiin, eurooppalaisiin ja maailmanlaajuisiin seminaareihin ja kongresseihin aktiivisesti 1970-luvun puolivälistä alkaen.