Tyynesti ja aikaansaaden - käytännön keinoja oppilaiden hyvinvoinnin vahvistamiseen ja työskentelyn tukemiseen (etäkoulutus)

Aika ja paikka

Koulutus toteutuu, ilmoittautua voi edelleen viereisellä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.

Ke 10.11. ja 8.12. klo 16.00-19.00 verkossa

Koulutukseen osallistutaan etänä omalta laitteelta. Tarkemmat ohjeet lähetetään osallistujille koulutuskutsussa sähköpostilla.

Kohderyhmä

Kasvatus- ja opetusalan ammattilaiset

Kouluttaja

Toimintaterapeutti (SI-pätevyys), mindfulness-ohjaaja, Merja Tompuri

Sisältö

Tämä käytännönläheinen koulutus jakautuu kahteen puolen päivän osioon, jotka tukevat toinen toistaan. Koulutuksen tavoitteena on antaa vastauksia kysymykseen: kuinka tukea oppilaan toiminnallista suoriutumista silloin, kun hänen omat taitonsa tunteiden, oppimisen ja käyttäytymisen itsesäätelyyn ovat vielä kypsymässä?

Ensimmäinen osa ”tyynesti” ke 10.11. keskittyy siihen, miten oppilaan fyysiseen ja psyykkiseen vireystilaan voidaan vaikuttaa niin, että koulupäivä on hänelle juuri sopivan haastava. Keinot liittyvät mm. kokonaiskuormituksen arvioimiseen, aistiympäristön huomioimiseen sekä tekemisen tauottamiseen.

Toinen osa ”aikaansaaden” ke 8.12. käsittelee puolestaan sitä, kuinka oppilasta voi tukea toiminnan aloittamisessa ja siinä pysymisessä. Näitä ovat mm. tilanteen muokkaus, tapojen muodostaminen ja toimeenpanon suunnitelma.

Koulutuspäivien välille on jätetty aikaa, jotta osallistujat voivat testata jotakin ensimmäisenä päivänä käsiteltyä keinoa omassa työssään.

Lisätietoja: koulutussuunnittelija Johanna Riekki, puh. 040 753 5716, johanna.riekki@kuusamo.fi 

Hinta

130 € sisältäen koulutuksen ja sähköisen koulutusmateriaalin

Ilmoittautuminen

29.10. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Kuusamon toimipaikkaan

Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Kouluttajasta

 

 

 

 

 

Merja Tompuri on työskennellyt kahdenkymmenen vuoden ajan toimintaterapeuttina erityistä tukea tarvitsevien lasten sekä heidän lähiaikuistensa kanssa. Merja on kirjoittanut kirjat Tenavat tasapainoon sekä Tartu toimeen, jotka molemmat käsittelevät koulutuspäivien aiheita. Hän on kouluttanut kesäyliopistossa jo useana vuonna kasvatus- ja opetusalan ammattilaisia toiminnanohjaukseen ja vireystilan säätelyyn liittyvistä aiheista. Merjaa on kiitetty rauhallisesta ja asiantuntevasta tyylistään luennoida.

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru