Unen fysiologia, unettomuus, lääkkeettömät hoidot sekä itsehoitokeinoja unen eheyttämiseen ja nukkumisen taidon palauttamiseen

08.05.2023–15.05.2023 Oulu, Verkossa

Riittävä uni on ihmisen perustarpeita. Unen häiriöt voivat aiheuttaa monenlaista kärsimystä ja uni on herkkä häiriintymään. Unihäiriöiden hoidossa lääkkeettömät menetelmät ovat useimmiten suositeltavimmat.

Uneen ja nukkumiseen liittyy myös erilaisia uskomuksia, joita tarkastelemalla ja joiden kanssa työskentelemällä voidaan auttaa asiakasta ymmärtämään paremmin nukkumistaan sekä purkaa siihen mahdollisesti liittyviä ongelmallisia uskomuksia.

Aika

8.5. ja 15.5.23

Paikka

Oulu / verkossa

Kenelle

Uniongelmaisia kohtaaville ja hoitaville terveydenhuollon ammattihenkilöille

Hinta

460 €

Ilmoittautuminen

18.4.23 mennessä

Lisätietoa

koulutussuunnittelija Eija Raatikainen
eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2202

Aika ja paikka

Ma 8.5. ja 15.5.23 klo 9.00–16.00 Oulu / verkossa

Voit osallistua koulutukseen valintasi mukaan joko lähiryhmässä Oulussa tai etänä omalta laitteeltasi.

Kohderyhmä

Uniongelmaisia kohtaavat ja hoitavat terveydenhuollon ammattihenkilöt

Kouluttaja

Anestesiaerikoislääkäri Ari-Matti Huotari

Ari-Matilla on myös kivunhoidon erityispätevyys ja hän on kognitiivis-integratiivinen psykoterapeutti.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on

 • ymmärtää unen fysiologia ja siihen vaikuttavat tekijät eri ikäkausina
 • antaa riittävä perustietous psykoedukaatiota varten unesta ja unen häiriöistä
 • hallita unipäiväkirjan käyttö osana hoitoprosessia ja selvittelyä
 • ymmärtää ja osata käyttää unettomuuden ja muiden unihäiriöiden arviointiin liittyvät perusmenetelmät
 • ymmärtää pitkäaikaisen stressin ja psyykkisen trauman vaikutukset uneen ja ennusteeseen
 • hallita tavallisimmat unen häiriöiden hoidossa käytettävät kognitiiviset sekä rentoutusmenetelmät
 • hallita 6–8 tapaamiskerran kognitiivinen hoitomalli sekä yksilö- että ryhmätapaamisissa

Sisältö

Unen fysiologia ja vaikutukset elimistöön
Unen tarpeen arviointi
Unihäiriöiden vaikutukset terveyteen
Lasten ja nuorten unen ja unihäiriöiden erityispiirteet

 • fysiologiset muutokset murrosiässä
 • teini-ikäisten uniongelmien ennaltaehkäisy

Ikääntymisen vaikutus uneen ja ikääntyneen unen erityispiirteet
Erilaisten nautintoaineiden vaikutukset uneen
Akuutin unihäiriön kroonistumisprosessi
Tavallisimmat unihäiriöt ja niiden tunnistaminen

 • unihäiriöihin liittyvät riski- ja taustatekijät sekä niihin vaikuttaminen
 • unettomuus
 • uni-valve -rytmin häiriöt
 • uniapnea
 • muut uneen liittyvät erityishäiriöt
 • unipolygrafia tutkimusmetelmänä

Unipäiväkirjan käyttötilanteet ja tulkinta
Tavallisimmat sairaudet sekä lääkkeet unihäiriön aiheuttajina
Vuorotyön ja pitkien työvuorojen vaikutukset uneen
Pitkäaikaisen stressin ja psyykkisen trauman vaikutukset uneen
Painajaisten merkitys, synty ja hoitomenetelmät ml IRTn käyttö
Unen yhteys psykiatrisiin häiriöihin
Liikaunisuus ja päiväaikainen väsymys
Unen lääkehoito ja siihen liittyvät haasteet
Unettomuuden lääkkeetön hoito    
Unihygienia

 • uneen ja nukkumiseen liittyvät tavallisimmat uskomukset sekä niiden merkitys hoidossa
 • toiminnalliset menetelmät
 • stressinhallintakeinot
 • huolihetki
 • rentoutus- ja tietoisuusharjoitteet
 • kognitiivinen malli unihäiriön hoidossa (CBT-I)
 • painajaisten hoitomenetelmät
 • uniryhmätoiminta eli 6-8 tapaamisen ryhmäinterventiot

Unilääkityksen purkaminen ja purun erityispiirteet ikääntyneillä
Vaikean unettomuuden hoito
Käypä hoito -suositus unihäiriöistä

Koulutus koostuu luennoista, demonstraatioista sekä käytännön harjoittelusta pareittain ja pienryhmissä.

Hinta

460 € sisältäen sähköisen materiaalin

Ilmoittaudu

18.4.23 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevan ilmoittautumislinkin kautta; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.