Uskonnon abikurssi (20 t)

Onnistu ylioppilaskirjoituksissa, tule vahvistamaan osaamistasi kesäyliopistoon!

Aika ja paikka

Ti 23.2. klo 8.00–11.00, ke 24.2. klo 12.00–15.00, pe 26.2. klo 8.00–11.00, ti 2.3. klo 8.00–11.00 ja pe 5.3.2020 klo 8.00–11.00

Kurssi toteutetaan etäopetuksena Zoom-verkkoympäristössä.

Kohderyhmä

Ylioppilaskirjoitusten uskonnon kokeeseen osallistuvat

Kouluttaja

AEO, KM Erja Väisänen

Sisältö

Kurssilla kerrataan lukion (evankelis-luterilaisen) uskonnon kursseja sekä niiden keskeisiä asioita ja käsitteitä. Kurssilla tehdään myös eri uskonnon kursseja yhdisteleviä muistiinpanoja etsien kurssien yli meneviä asiayhteyksiä. Kurssin sisältö ei ole etukäteen sidottu, vaan siihen on mahdollista vaikuttaa ensimmäisten kokoontumisten aikana. Kurssilla opetellaan myös rakentamaan uskonnon esseevastauksia vanhoihin YO-kysymyksiin. Vastauksissa paneudutaan esseen rakenteeseen sekä sisältöön, ja opettajalle palautettuun esseevastaukseen jokainen saa henkilökohtaisen palautteen pistearvioineen. Kurssi antaa mahdollisuuden kerrata lukion uskonnon kurssien keskeisiä sisältöjä, testata omia taitoja palautettavan tehtävän muodossa sekä ennen kaikkea kysyä uskonnon reaalin kirjoittamista ja asiasisältöjä koskevia kysymyksiä.

Jos koronapandemia sallii lähiopetuksen, suosittelemme ottamaan kurssille mukaan oman kannettavan tietokoneen.

Lisätietoa: koulutussuunnittelija Eija Raatikainen, 044 465 2202, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

Hinta

70 € sisältäen opettajan laatiman oppimateriaalin

 

Ilmoittautuminen

8.2.2021 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan alla olevan ilmoittautumislinkin kautta; kurssilla on rajoitettu osallistujamäärä

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Opiskelijapalautteita

Palautteita edellisiltä Erjan pitämiltä kursseilta:

Hyvin pidetyt tunnit ja asiat käytiin läpi laajasti ja tarkasti. Tietopohja laajeni kurssin ansiosta.

Uskon pärjääväni kurssin ansiosta peremmin, koska kurssilla käytiin läpi nimenomaan asioita yo-koetta varten.

Hyvää olivat kurssin muistiinpanot, videot ja yo-koevastaukset.