Uuden testamentin tutkimus 5 op (UEF)

01.08.2018–31.12.2019 Ylivieska

Kohderyhmä

Opinnot soveltuvat kaikille teologiasta ja siihen liittyvistä ilmiöistä kiinnostuneille.

Kouluttaja

Professori Lauri Thuren

Sisältö

Opiskelija perehdytetään Uuden testamentin keskeiseen sisältöön, tieteelliseen Uuden testamentin tutkimuksen olennaisimpiin kysymyksiin, Uuden testamentin syntyhistoriaaan, historialliseen ja kirjalliseen maailmaan sekä teolgiaan.

Suoritustapa: Oppimistehtävät ja kirjatentit.

Oppimistehtävillä ei ole kiinteää paluatuspäivää vaan niitä voi palauttaa omassa tahdissa. kirjatnetin voi suorittaa yleisenä tenttipäivänä tai sähköisenä tenttinä.

Kirjallisuus

Yleisen teologian opiskelijat:
Lauri Thurén, Raamatun käyttöohje 1
Lauri Thurén, Raamatun käyttöohje 2
Lauri Thurén, Raamatun käyttöohje 3
Tom Holmén, Jeesus
L. Aejmelaeus, Kristinuskon synty, uusi laitos 2007, s. 167–400
JOKO: R. E. Brown, Introduction to the New Testament (s. 3–125, 381–455) TAI: David A. DeSilva: An Introduction to the New Testament (s. 24–143 sekä kaikki osiot otsikolla “Exegetical Skill”)

Ortodoksisen teologian opiskelijat:
Lauri Thurén, Raamatun käyttöohje 1
Lauri Thurén, Raamatun käyttöohje 2
Lauri Thurén, Raamatun käyttöohje 3

P. G. Stylianopoulos, The New Testament: An Orthodox Perspective, 1997
Tom Holmén, Jeesus
JOKO R. E. Brown, Introduction to the New Testament s. 3–125, 381–455 TAI  David A. DeSilva: An Introduction to the New Testament (s. 24–143 sekä kaikki osiot otsikolla “Exegetical Skill”)