Uudistuva kriisityö, arvioiva ote räätälöidyssä selviytymisen tukemisessa -webinaari

Psykososiaalinen tuki ja palvelut traumatisoivissa tapahtumissa ja menetyksissä sekä suuronnettomuuksissa eli kriisityö on lakisääteistä ja Sosiaali- ja terveysministeriön suositusten ohjaamaa moniammatillista viranomaistyötä. Koulujen kriisitoimintaa ohjaa opetushallitus mm. internetohjeistuksen avulla. Traumaattisiin kriiseihin ja suruun liittyvää tietoa ja itseapuneuvontaa julkaistaan mm. THL:n, HUS, Mielenterveystalon ja järjestöjen internetsivustoissa. Monet käytössä olleet ohjeistukset ja itse kriisitoiminta ovat kirjavia ja osin vanhentuneita. Esim. ruotsalaispsykiatri Cullberin traumaattisen kriisin vaihemalli on todettu käytännössä pätemättömäksi jo kauan sitten eikä psykologisen jälkipuinnin käyttäminen rutiinisti kriisityössä ole ollut tutkimusnäyttöön perustuvien suositusten mukaista enää vuoden 2007 jälkeen. Psykologisten jälkipuintien on todettu mahdollisesti altistavan traumaperäisten häiriöiden kehittymiselle. Nykykäsityksen mukaan toipumista tuetaan parhaiten nopeilla kriisi-interventioilla eli (ihmiseltä ihmiselle) psykologisella ensiavulla, sosiaalisella tuella ja arviointiin perustuvilla tarpeenmukaisilla kriisi-interventioilla. Kaikille jotakin, joillekin enemmän -periaatteella. Tämä koskee niin väestön kuin auttajien auttamista.

Henkilöstöstä huolehtimisen mallit väkivalta- ja uhkatilanteiden varalta ovat osa työsuojelua ja organisaatioiden kriisitoimintaa ja yhteistyö työterveyshuollon kanssa on kehittämistyössä avainasemassa. COVID-19-viruksen aiheuttama poikkeustilanne on tuonut näkyviin auttajien auttamisen kehittymättömyyden ja pakottanut kehittämään auttajien auttamisen toimintamalleja. Työssä traumatisoituneiden ensilinjan auttajien auttamiseen ollaan ottamassa käyttöön mm. EMDR- psykoterapiamenetelmän psykologisen ensiavun ryhmäinterventiomalleja. Resilienssin vahvistamisohjelmia on alettu ottamaan käyttöön joissakin auttajaorganisaatioissa.

Aika ja paikka

Ma 22.3.2021 klo 9.00–16.00

Webinaari, koulutukseen osallistutaan etänä omalta laitteelta.

Voit halutessasi osallistua etäryhmään Kuusamossa, Pyhäjärvellä, Raahessa tai Ylivieskassa; paikka ilmoitetaan tarkemmin kutsussa

Kohderyhmä

Kriisityötä kunnissa tekevät ammattihenkilöt ja kriisityöstä vastaavat esimiehet ja johtajat sekä HR:n, työsuojelun, henkisen työhyvinvoinnin ja työterveyshuollon edustajat

Kouluttaja

Psykologi, traumapsykoterapeutti VET, työnohjaaja Soili Poijula

Sisältö

  • Kriisityö Suomessa ja tutkimusnäyttöön perustuvat suositukset
  • Traumatisoivat tapahtumat, luonnollinen toipuminen ja häiriöt toipumisessa
  • Äkilliset kuolemat, suru ja menetykseen sopeutuminen, surusta sairastuminen l. surun komplisoituminen
  • Resilienssi- ja traumatietoinen kriisitoiminta menetelmineen
  • Arvioiva ote kriisityössä ja stepped care – malli ja työnjako: ensiapu, interventiot, hoito
  • Psykologinen ja sosiaalinen ensiapu
  • Psykologinen triage
  • Kriisi-interventiomenetelmiä ja interventioiden ajoitus
  • Arviointi ja tutkimusnäyttöön perustuvat hoidot

Koulutus sisältää etukäteistehtävän, luennot ja materiaalit.

Hinta

195 € sisältäen sähköisen luentomateriaalin

Ilmoittautuminen

3.3.21 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevan ilmoittautumislinkin kautta; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Jos osallistut omalta laitteeltasi, valitse toimipaikaksi Oulu.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.


Lisätietoa

Oulun toimipaikka:
Eija Raatikainen, puh. 044 465 2202, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

Kuusamon toimipaikka:
Johanna Riekki, puh. 040 753 5716, johanna.riekki@kuusamo.fi

Pyhäjärven ja Ylivieskan toimipaikka:
Minna Saharinen, puh. 040 775 6931, minna.saharinen@pyhajarvi.fi

Raahen toimipaikka:
Elina Katilakoski, puh. 044 439 3301, elina.kattilakoski@raahe.fi