Uusi sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintalainsäädäntö

07.06.2023 Verkossa

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintasäädösten kokonaisuudistus tulee voimaan 1.1.2024. Uusi laki koskee sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen ja asiakirjojen käsittelyä sekä alan tietojärjestelmien sääntelyä. Samalla kumotaan liuta nykyisiä lakeja.

Aika ja paikka

Ke 7.6.2023 klo 9–12 verkossa, ilmoitetaan tarkemmin kutsussa

Tarvitset tietokoneen tai mobiililaitteen nettiyhteydellä, mikrofonin, kuulokkeet ja mahdollisesti web-kameran.

Kohderyhmä

Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä vastaavat, esimiehet ja johto, sote tietosuoja-asiantuntijat, arkistotoimen ja asiakirjahallinnon asiantuntijat

Kouluttaja

Tieto- ja teknologia-asiantuntija Jarkko Koivuniemi

Sisältö

Lakiehdotus käsittelee mm. soten asiakastietojen käsittelyn edellytyksiä, salassapitoa ja asiakastietojen luovutusta sekä soten asiakasasiakirjoja. Lakiehdotus käsittelee säädöksiä valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista ja muista soten asiakastietojen käsittelyssä käytettävistä tietojärjestelmistä.

Sisältöjä ovat mm.
Tiedonhallinnan sääntelyn kokonaisuus
Nykytilan arviointi ja huomioitavaa

  • Henkilötietojen suoja, tunnistaminen ja sähköinen asiointi
  • Asiakastietojen ja asiakasasiakirjojen käsittely
  • Sosiaalihuollon asiakasasiakirjat, potilasasiakirjat, kirjaaminen monialaisessa yhteistyössä
  • Asiakastietojen luovuttaminen palvelunantajien välillä ja sosiaali- ja terveydenhuollon välillä, potilastietojen luovuttaminen ulkomaille
  • Valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut, tietoturvallisuus, valvonta

Lakiehdotuksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset

  • Asiakastietojen käsittely ja rekisterinpito
  • Asiakasasiakirjojen ja asiakastietojen käsittely ja luovuttaminen
  • Pääasialliset, taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset kansalaisten asemaan

Vaikutukset soten palvelunantajien ja apteekkien toimintaan sekä viranomaistoimintaan, tietosuojaan ja rekisterinpitoon

Hinta

130 €

Ilmoittaudu

19.5. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.