Uusia avauksia – taideterapeuttinen työpajakokonaisuus 5 op

09.09.2023–05.05.2024 Oulu

Aika

9.9.23–5.5.24

Paikka

Oulu

Kenelle

Ekspressiivisen taideterapian ohjaajakoulutukseen osallistuneet

Ilmoittautuminen

24.8.23 mennessä

Hinta

630 €

Lisätietoa

koulutussuunnittelija Eija Raatikainen
eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2202

Aika ja paikka

Työpajakokonaisuuteen sisältyy kolme intensiivijaksoa Oulussa:

  • La–su 9.–10.9.23 klo 9.00–16.00
  • La–su 27.–28.1.24 klo 9.00–16.00
  • La–su 4.–5.5.24 klo 9.00–16.00

Kohderyhmä

Työpajakokonaisuus on tarkoitettu ekspressiivisen taideterapian ohjaajakoulutukseen osallistuneille. Työskentely rakentuu mahdollisuudelle kehittää edelleen omaa ohjaajuutta ryhmän tukemana ja syventää ymmärrystä ekspressiivisen taideterapian lähestymistavasta.

Kouluttaja

Kuvataidekasvattaja, taideterapeutti, TaK, FT Laura Katriina Aura

Sisältö

Ekspressiivisen taideterapian lähestymistavan kannalta keskeistä on taidekokemuksen tutkiminen oman työskentelyn avulla. Se on pyrkimystä katsoa itseä, maailmaamme ja ajatustottumuksiamme ikään kuin uusin silmin. Tässä avoimin mielin katsomisen, uteliaisuuden ja prosessiin heittäytymisen eleessä on ennen kaikkea kyse taiteen kokemuksellisen tilan vaalimisesta niin, että taide saa elää vapaudessa ja että se pääsee näyttämään itse kullekin tarkoitettua tietä. Sen vuoksi taidekokemuksen tutkiminen on alituista uudelleen tämänhetkiseen asettumista. Ryhmän merkitys on suuri. Se tarjoaa tilan kommunikoida taiteen kieltä käyttäen ja löytää ymmärrystä kokemuksista, joille ei ole sanoja.

Työpajakokonaisuus käsittää kolme intensiivijaksoa. Jaksojen välissä kukin osallistuja työskentelee itsenäisesti henkilökohtaista kehittymistarvettaan palvelevalla tavalla. Nämä yhdessä sovittavat aihealueet voivat liittyä esimerkiksi omien taideterapeuttisten ryhmien ohjaamiseen tai ekspressiiviseen taideterapiaan pohjaavan sovelluksen luomiseen omaa toimintaympäristöä ajatellen. Osallistujat voivat jakaa kokemuksiaan itsenäisen työskentelyn aikana pienryhmissä.

Kullakin intensiivijaksolla tutkitaan ekspressiiviseen taideterapiaan pohjaavan lähestymistavan kannalta keskeisiä kysymyksiä. Toiselle ja kolmannelle jaksolle osallistuja tuo itsenäisen työskentelynsä pohjalta jonkin ryhmän kanssa jaettavaksi haluamansa näkökulman, jota hän on reflektoinut taiteen keinoin. Näkökulmaa tai aihepiiriä prosessoidaan ryhmässä taiteellisen työskentelyn antamin välinein. Ryhmän avustamana osallistuja voi parhaimmillaan nähdä uusia tapoja ymmärtää kokemuksiaan ja niiden merkityksiä.

Hinta

630 € sisältäen koulutusmateriaalin; laskutetaan kolmessa erässä

Ilmoittaudu

24.8.23 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevan ilmoittautumislinkin kautta; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.