Uusin aika 5 op - AY700124P (OY)

22.11.2022–06.03.2023 Verkossa

Aika ja paikka

Johdantoluennot: ti 22.11. ja to 24.11.2022 klo 17.00-18.30

Kirjallisuustentit: ma 12.12.2022, ma 30.1.2023 tai ma 6.3.2023 klo 17.00-19.00

Opintojakso toteutetaan etäyhteydellä.

Kouluttaja

FT Matti Mäntylä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nimetä, kuvata ja selittää uuden ja uusimman ajan merkittävimmät tapahtumakokonaisuudet ja vaiheet. Hän kykenee perustellusti yhdistämään ja vertailemaan tapahtumia toisiinsa ja näkemään Suomen historian käänteet osana maailmanhistoriallista kokonaisuutta.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään keskeisiin historian linjoihin Ranskan vallankumouksesta nykyaikaan.

Suoritustavat

Kirjatentti

Toteutustavat

Omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen

Oppimateriaalit

World Civilizations: The Global Experience, Volume 2: 1450 to the Present, Seventh Edition (2015), Part V & VI sekä Jouko Vahtola. Suomen Historia: Kivikaudesta 2000-luvulle (2017), s. 217–454.

Lisätiedot

Kirjallisuus on tentittävä yhtenä kokonaisuutena ja opiskelijan on vastattava hyväksytysti molemmista tentittävistä kirjoista tehtyyn kysymykseen.

Arviointiasteikko

0-5