Uusin aika 5 op - AY700124P (OY)

Aika ja paikka

Johdantoluennot: ti 22.11. ja to 24.11.2022 klo 17.00-18.30

Kirjallisuustentit: ma 12.12.2022 tai ma 30.1.2023 klo 17.00-19.00. Kolmas tenttikerta keväälle 2023 määritetään myöhemmin.

Opintojakso toteutetaan etäyhteydellä.

Kouluttaja

FT Matti Mäntylä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nimetä, kuvata ja selittää uuden ja uusimman ajan merkittävimmät tapahtumakokonaisuudet ja vaiheet. Hän kykenee perustellusti yhdistämään ja vertailemaan tapahtumia toisiinsa ja näkemään Suomen historian käänteet osana maailmanhistoriallista kokonaisuutta.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään keskeisiin historian linjoihin Ranskan vallankumouksesta nykyaikaan.

Suoritustavat

Kirjatentti

Toteutustavat

Omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen

Oppimateriaalit

World Civilizations: The Global Experience, Volume 2: 1450 to the Present, Seventh Edition (2015), Part V & VI sekä Jouko Vahtola. Suomen Historia: Kivikaudesta 2000-luvulle (2017), s. 217–454.

Lisätiedot

Kirjallisuus on tentittävä yhtenä kokonaisuutena ja opiskelijan on vastattava hyväksytysti molemmista tentittävistä kirjoista tehtyyn kysymykseen.

Arviointiasteikko

0-5

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru