Uusin aika 5 op (OY) - ay700124P

Kouluttaja

FT, dosentti Marianne Junila

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nimetä, kuvata ja selittää uuden ja uusimman ajan merkittävimmät tapahtumakokonaisuudet ja vaiheet. Hän kykenee perustellusti yhdistämään ja vertailemaan tapahtumia toisiinsa ja näkemään Suomen historian käänteet osana maailmanhistoriallista kokonaisuutta.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään keskeisiin historian linjoihin Ranskan vallankumouksesta nykyaikaan

Suoritustapa

Kirjatentti

Tenttiajat

Ma 23.3., ma 4.5. tai ma 8.6.2020 klo 17.00-20.00

Kirjallisuus

World Civilizations: The Global Experience, Volume 2: 1450 to the Present, Seventh Edition (2014), Part V & VI sekä
Jouko Vahtola 2012: Suomen historia jääkaudesta Euroopan unioniin (2012), luvut Nousun aika (1721–1860), Uusi aika (1860–1944) ja Uusin aika (1944–2002).

Kirjallisuus on tentittävä yhtenä kokonaisuutena ja opiskelijan on vastattava hyväksytysti molemmista tentittävistä kirjoista tehtyyn kysymykseen.

Hinta

98 €

Opinnot ovat maksuttomat Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.