Uusin aika 5 op (OY) - ay700124P

10.01.2022–28.03.2022 Oulu

Kouluttaja

FT Matti Mäntylä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nimetä, kuvata ja selittää uuden ja uusimman ajan merkittävimmät tapahtumakokonaisuudet ja vaiheet. Hän kykenee perustellusti yhdistämään ja vertailemaan tapahtumia toisiinsa ja näkemään Suomen historian käänteet osana maailmanhistoriallista kokonaisuutta.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään keskeisiin historian linjoihin Ranskan vallankumouksesta nykyaikaan.

Toteutustavat

Omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen

Yhteydet muihin opintoihin

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali

World Civilizations: The Global Experience, Volume 2: 1450 to the Present, Seventh Edition (2015), Part V & VI sekä Jouko Vahtola. Suomen Historia: Kivikaudesta 2000-luvulle (2017), s. 217–454.

Huom! Vahtolan teos on vaihtunut uudempaan painokseen.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Kirjatentti

Tenttiajat

Ma 10.1., ma 28.2. tai ma 28.3.2022 klo 17.00-19.00, Moodle-tenttinä

Arviointiasteikko

0-5

Järjestämistapa

Itseopiskelu

Lisätiedot

Kirjallisuus on tentittävä yhtenä kokonaisuutena ja opiskelijan on vastattava hyväksytysti molemmista tentittävistä kirjoista tehtyyn kysymykseen.