Vaativan erityisen tuen, ennaltaehkäisevien toimintamallien ja varhaisen tuen kehittäminen inklusiivisissa toimintaympäristöissä

15.08.2022–31.12.2023 Ylivieska

Opetushallitus rahoittaa hanketta

Aika ja paikka

Hanke alkaa elokuussa 2022 ja päättyy vuoden 2023 lopussa. Tarkempi aikataulu kerrotaan koulutusjaksojen kuvauksissa.

Suurin osa hankkeen koulutuspäivistä pidetään etänä verkossa. Osallistujat tarvitsevat tietokoneen nettiyhteydellä, mikrofonin ja kuulokkeeet (headset) sekä mahdollisesti web-kameran.

Osallisuus, myönteisyys ja vahvuudet oppimisen tukena -jakson luennot ovat lähiopetuksena Ylivieskassa ja lisäksi tehtävien purku verkossa.

Kohderyhmä

Hankkeeseen osallistuvat kunnat ovat Ylivieska, Alavieska, Oulainen, Sievi, Haapavesi ja Nivala. Hanke on tarkoitettu näiden kuntien varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen henkilöstölle.

Tavoitteet

 1. Kehittää pedagogisen yhteisön - varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen - toimintakulttuuria inkluusiota ja monialaista yhteistyötä tukevaksi.
 2. Kehittää pedagogista johtajuutta, opettajien ja ohjaajien osaamista oppilaan kohtaamisessa ja vuorovaikutustaidoissa sekä aikuisten osaamista yksittäisten oppilaiden ja oppilasryhmien kanssa toimiessa.
 3. Antaa konkreettisia työkaluja vaativan erityisen tuen, ennaltaehkäisevien toimintamallien ja varhaisen tuen kehittämiseen inklusiivisissa toimintaympäristöissä.
 4. Kehittää moniammatillista nivelvaiheyhteistyötä varhaiskasvatuksesta esi- ja perusopetukseen.

Hankkeella tavoitellaan seuraavia tuloksia:

 • Luodaan suunnitelmia inkluusiota vahvistavista keinoista ja toteutettavan pedagogiikan pääpiirteistä arkeen.
 • Opetushenkilöstön yhteistyö ja näkemys lapsen / nuoren kanssa käytettävästä pedagogiikasta ja positiivisen pedagogiikan keinoista vahvistuu.
 • Eri toimijoiden pedagoginen keskusteluyhteys sekä näkemys pedagogisten yhteisöjen kehittämisen tavoitteista vahvistuu ja selkiytyy.
 • Huomioidaan oppilaiden osallisuus ja vahvistetaan oppilaan esteetöntä oppimispolkua.
 • Luodaan alueellista ammatillista verkostotyötä ja työskentelymallia.
 • Laaditaan suunnitelma ja käytännön malleja nivelvaiheyhteistyön toteuttamiseen ja tiedonsiirtoon. Hankkeen aikana luotua mallia voidaan jatkossa hyödyntää osana koulun / organisaatioiden vuosikelloa.

Toteutus

Inkluusion ja osallisuuden toteutumista tuetaan hankkeen aikana järjestettävillä koulutuksilla ja kehittämistyötä tukevalla ohjauksella. Verkostotyöskentelyn ja kuntarajat ylittävän yhteistyön kautta mahdollistuu alueellisen osaamisen ja tiedon kokoaminen sekä arjessa inkluusiota ja osallisuutta tukevien toimivien toimintamallien luominen. Moniammatillisten kehittämistyöryhmien työskentelyn kautta luodaan konkreettisia toimintamalleja ja yhteistyötä sivistys-, sosiaali- ja terveysalan toimijoiden välille. Arjessa toimivat mallit tukevat osallisuutta ja inkluusiota.

Kehittämistoimintaan osallistutaan kaikilta koulutusasteilta. Koulutuksia on suunnattu jokaiselle koulutusasteelle varhaiskasvatuksesta perusopetukseen.

Tulosten levittäminen

Osallistuvat kunnat ja organisaatiot saavat käyttöönsä hakkeessa syntyneet ideat ja mallit. Hyvien käytäntöjen, työvälineiden ja innovaatioiden jakamista tapahtuu koko hankkeen ajan mukana olevien kuntien kesken.

Sisältö

Koulutuksien teemoina ovat: inkluusio ja sitä tukeva pedagogiikka, oppimisen esteet ja ja tehokkaat tukikeinot luokassa, käytöksellä oireilevan oppilaan tukeminen, myönteinen vuorovaikutus, kohtaaminen ja osallisuus hyvinvoinnin ja oppimisen tukena sekä moniammatillinen nivelvaiheyhteistyö varhaiskasvatuksesta yläkouluun. Katso tarkemmat sisällöt klikkaamalla alla olevien koulutusten otsikkolinkkiä.

1. Inkluusio ja sitä tukeva pedagogiikka (päättynyt)

Työskentelyaika verkossa 1.9.2022-6.12.2022

 • Tallenteen käyttöoikeus 3 kk ajalla 1.9.-6.12.22, käyttöoikeutta jatkettu yläkoulun ryhmälle 17.2. saakka
 • Ohjaukselliset keskusteluryhmät:
  • varhaiskasvatuksen ryhmä 7.9.22 klo 12.00–14.30
  • alakoulun ryhmä 11.10.22 klo 12.00–14.30
  • yläkoulun ryhmä 14.2.23 klo 13.00–15.30 (uusi ajankohta - tallenteen käyttöoikeus 17.2. saakka)
 • Ilmoittautuminen yläkoulun ryhmään 31.1. mennessä!

2. Oppimisen esteet - Tutkitusti tehokkaat tukikeinot luokkaan (päättynyt)

Työskentelyaika verkossa 1.1.2023-31.3.2023

 • Tallenteen käyttöoikeus 3 kk ajalla 1.1.-31.3.23
 • Ohjaukselliset keskusteluryhmät:
  • varhaiskasvatuksen ryhmä 12.1.23 klo 12.00–14.30
  • alakoulun ryhmä 16.2.23 klo 12.00–14.30
  • yläkoulun ryhmä 21.3.23 klo 12.00–14.30
 • Ilmoittautuminen 12.12. mennessä!

3. Miten tuen käytöksellä oireilevaa oppilasta (ilmoittaudu varhaiskasvatuksen ryhmään!)

Ryhmä 1: Alakoulu

 • Luennot (teemat 1–4): ti 13.9. (aloitusaika muuttunut!), ke 21.9., ke 12.10. ja 2.11.22 klo 13.00–15.30
 • Oman työn seminaarit 29.9. ja 15.11.22 klo 14.00–15.00
 • Ilmoittautuminen 2.9. mennessä!

Ryhmä 2: Yläkoulu (teemat 1–4)  (aikataulu päivitetty 5.10.22)

 • Luennot (teemat 1–4): 7.2., 28.2., 28.3., 25.4.23 klo 13.00–15.30
 • Oman työn seminaarit 14.3. ja 9.5.23 klo 14.00–15.00
 • Ilmoittautuminen 27.1. mennessä!

Ryhmä 3: Varhaiskasvatus (aikataulu päivitetty 20.4.23)

 • Luennot (teemat 3–4) 11.10. ja 21.11.23 klo 12.00–14.30
 • Oman työn seminaarit  31.10. ja 13.12.23 klo 12.00–13.00
 • Ilmoittautuminen 25.9. mennessä!

4. Moniammatillinen nivelvaiheyhteistyö varhaiskasvatuksesta yläkouluun (päättynyt)

Ryhmä A (varhaiskasvatus – alakoulu)
5.10.22 klo 12–14.30
23.11.22 klo 12–14.30
7.12.22 klo 12–13.30
19.1.23 klo 12–13.30
8.2.23 klo 12–13.30

Ryhmä B  (alakoulu – yläkoulu – toinen aste)
21.11.22 klo 12–14.30
14.12.22 klo 12–14.30
19.1.23 klo 14–15.30
8.2.23 klo 14-15.30
16.3.23 klo 14-15.30

Ilmoittautuminen HETI ryhmään A  ja 11.11. mennessä ryhmään B!

5. Osallisuus, myönteisyys ja vahvuudet oppimisen tukena – positiivinen pedagogiikka koulun arjessa 

Ryhmä 1 varhaiskasvatus ja alakoulu: Ke 6.9.2023 klo 13–15.30 lähiopetus Ylivieska, Akustiikka
Ryhmä 2 yläkoulu: Ke 6.9.2023 klo 13–15.30 lähiopetus Ylivieska, Akustiikka

Yhteinen koontikerta ti 3.10.2023 klo 13–15.30 verkossa

Ilmoittautuminen 23.8. mennessä!

6. Toiminnalliset menetelmät (ilmoittaudu mukaan!)

La 14.10.2023  klo 9.00–15.00 Ylivieskassa

Ilmoittautuminen 30.9. mennessä.

Huomioitavaa

Jos osallistut jaksolle 4. Moniammatillinen nivelvaiheyhteistyö varhaiskasvatuksesta yläkouluun, kuvaile ilmoittautumislomakkeella kohdassa lisätietoja ilmoittautumiseen keskeinen pulma, joka tällä hetkellä askarruttaa moniammatillisessa nivelvaiheyhteistyössä ja johon haluat koulutuksessa paneutua.

Hinta

Opetushallitus rahoittaa hanketta ja omarahoitusosuus on kuntakohtainen

Ilmoittaudu

Kuhunkin opintojaksoon viimeistään noin kaksi viikkoa ennen ensimmäisiä luentoja / tapahtumia alla olevasta ilmoittautumispainikkeesta. Katso tarkemmat tiedot kunkin opintojakson kohdalta.

Ainoastaan hankkeeseen osallistuvien kuntien varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen henkilöstö voi ilmoittautua koulutuksiin. Valitse ilmoittautumislomakkeella itseäsi kiinnostavat opintojaksot (1-5) ja oikea ryhmä (kouluasteen mukaan).

HUOM! Ilmoittautumislomakkeella laskutus on pakollinen tieto, vaikka hanke saa rahoitusta. Voit jättää valinnan kohtaan maksan itse.

Lisätietoja

Riitta Niku
hankekoordinaattori
riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2201

Hankkeen hakijana on Ylivieskan kaupunki.

Lue myös tämä

Ohje hankkeessa syntyvien tulosten julkaisemiseen