Vahvuudet voimavarana - dialogisuus työkaluna 15 op

Ohjaatko ja kohtaatko työssäsi asiakkaita, joilla on neuropsykiatrisia pulmia tai muita erityisen tuen tarpeita? Tästä koulutuksesta saat työhösi uutta näkökulmaa laajan vahvuusnäkemyksen avulla ja vahvistat omaa osaamisidentiteettiäsi neuropsykiatrisena valmentajana!

Täydennyskoulutus syventää ja laajentaa neuropsykiatrisen valmentajan osaamista ja kytkee siihen laajaa vahvuusnäkemystä eli niin kutsuttua voimakehäteoriaa, -ajattelua ja -työskentelyä. Koulutuksen aluksi suoritetaan VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmennus, jonka antia hyödynnetään ja sovelletaan osana neuropsykiatrista valmennusta kohtaamisen ja ohjaamisen välineenä. Koulutus antaa valmiuksia dialogiseen kohtaamiseen sekä oman työn ja asiakkaiden tilanteiden reflektoimiseen. Tavoitteena on myös tunnistaa ja hyödyntää omia vahvuuksia ja löytää vahvistusta omalle osaamisidentiteetille neuropsykiatrisena valmentajana. Koulutuksen tavoitteena on myös vahvistaa valmentajan omaa positiivista psykologista pääomaa, työn imua ja hyvinvointia. Koulutukseen sisältyy työnohjausta.

Aika ja paikka

Koulutus toteutetaan pääosin etänä Zoomissa, kaksi lähikoulutuspäivää on Oulussa:

4.11., 18.–19.11., 9.12.2022 klo 9–15 verkko
26.–27.1.2023 klo 9–15 Oulu
24.3., 21.4.2023 klo 9–15 verkko

Kohderyhmä

Koulutus on ensisijaisesti tarkoitettu neuropsykiatrisille valmentajille, eli koulutukseen osallistuminen edellyttää perusosaamista neuropsykiatrisesta valmentamisesta. Koulutukseen voivat osallistua myös muut vastaavat tiedot omaavat henkilöt.

Kouluttaja

Pääkouluttajana toimii erityisopettaja, KM Seija Tuomisto
Seija on myös neuropsykiatrinien valmentaja ja kouluttaja, voimavarakeskeinen työnohjaaja sekä VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmentaja ja -mentori. Seijalla on pitkä työkokemus neuropsykiatristen lasten, nuorten ja aikuisten kohtaamisesta sekä nepsy-kouluttamisesta.

VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmennuksen kouluttajana toimii lisäksi KT, FM, ammatillinen erityisopettaja ja opettajankouluttaja Sanna Wenström Vahvuuttamo Oy:stä. Hän on voimakehäkonseptin toinen kehittäjä, omistaja ja päävalmentaja.

Sisältö

Koulutuksen pääsisällöt:

  • laaja vahvuusnäkemys ja voimakehä (VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmennus)
  • VOIMAKEHÄ® käyttöön neuropsykiatrisessa valmennuksessa: vahvuuksien tunnistaminen ja tukeminen; toiminnanohjauksen tukeminen voimakehätyöskentelyn avulla; huomioitavat seikat voimakehätyöskentelyssä nepsy-asiakkaan kanssa
  • voimakehä ratkaisukeskeisen työskentelyn työvälineenä
  • dialogisuus ja dialogisuuden menetelmät
  • oman dialogisuuden vahvistaminen
  • reflektointi ja sen harjoitteleminen
  • eväitä valmennustyöhön
  • oma osaamisidentiteetti ja positiivinen psykologinen pääoma
  • ryhmätyönohjaus case-työnohjauksen tapaan
  • systeeminen ajattelu ja pedagoginen hyvinvointi

Työnohjausryhmät

Työnohjausryhmät kokoontuvat verkossa ja opiskelija osallistuu jompaan kumpaan alla olevista ryhmistä (valitse sopiva ryhmä ilmoittautumislomakkeella, yhteen ryhmään otetaan enintään 6 osallistujaa).

Ryhmä A
9.1.2023 klo 14.30–16.30
6.2.2023 klo 14.30–16.30
13.3.2023 klo 14.30–16.30

Ryhmä B
10.1.2023 klo 14.30–16.30
7.2.2023   klo 14.30–16.30
14.3.2023 klo 14.30–16.30

Toteutus

Koulutus sisältää viisi 6 tunnin kontaktiopetuspäivää verkossa Zoom-ympäristössä ja kaksi lähiopetuspäivää livenä Oulussa. Koulutukseen kuuluu itsenäistä työskentelyä välitehtävien, verkkomateriaalin ja kirjallisuuden parissa. Lisäksi osallistutaan 3 ryhmätyönohjauskertaan verkossa (kesto 2 tuntia) pienryhmissä. Ryhmätyönohjauksessa käsitellään osallistujien asiakastapauksia case-työnohjauksen menetelmillä. Osallistuja tekee myös omaan työhön kytkeytyvän kehittämistehtävän, jolla osoitetaan osaamista.

Suoritustavat

Koulutus on osaamisperustaista. Lähtökohtana on olemassa oleva osaaminen, riippumatta sen hankkimistavasta. Koulutuksen jokaisella osiolla on osaamistavoitteet, jotka kertovat, mitä on tarkoitus oppia.

Osaamista voi hankkia eri tavoin.  Koulutussisällöt on suunniteltu siten, että niiden avulla on mahdollista saavuttaa osaamistavoitteet. Osaamisperusteisuus tarkoittaa, että osaamista ei hankita ”suorittamalla tai istumalla”. Koulutus on yhteinen oppimisprosessi, johon osallistujan odotetaan sitoutuvan. Jokaisella on annettavaa ja jaettavaa muille, ja kaikki voivat oppia toisiltaan. Jokaisen erilainen osaaminen ja erilaiset kokemukset ja näkökulmat ovat tärkeitä.

Osaamista osoitetaan kehittämistehtävän avulla, joka on myös henkilökohtaisen ja ammatillisen kasvuprosessin sekä itsearvioinnin väline. Kehittämistehtävässä osoitetaan osaamista koulutuksen osaamistavoitteita vasten. Pääteemana on laajan vahvuusnäkemyksen sekä dialogisen kohtaamisen soveltaminen omassa työssä nepsy-asiakkaiden valmentamisessa sekä omien vahvuuksien tunnistaminen, hyödyntäminen ja oman osaamisidentiteetin kirkastaminen neuropsykiatrisena valmentajana. Kehittämistehtävä sisältää myös oman oppimisprosessin ja ammatillisen kasvun reflektiota.

Hinta

1600 € sisältäen myös VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmennuksen ja työnohjausta

Laskutetaan neljässä erässä

Ilmoittautuminen

13.10. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevasta ilmoittautumispainikkeesta

Koulutus toteutetaan, mikäi osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoja

Riitta Niku
riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2201

Voimakehä ja vahvuuksien tunnistaminen

Voimakehä on viitekehys, teoria, ajattelutapa sekä ohjauskonsepti ja työkalu vahvuuksien tunnistamiseen. Voimakehä perustuu positiivisen psykologian laajaan vahvuusnäkemykseen, jossa huomioidaan kuusi erilaista vahvuuden lajia ja niiden väliset yhteydet.

Vahvuuden lajit ovat:
🔗 Luonteenvahvuudet
💎 Arvot
⭐ Luontainen kyvykkyys
🚩 Kiinnostukset
🤠Taidot ja osaaminen
👜Resurssit

Etenkin erityistä tukea tarvitsevilla henkilöillä vahvuudet jäävät usein piiloon haasteiden taakse. Vahvuuksia näkyväksi tekemällä tuemme myönteisen minäkäsityksen muodostumista ja itseluottamusta. Samalla ohjaamme asiakasta vahvuuksien kehittämiseen (esimerkiksi tunne- ja vuorovaikutustaidot) ja hyödyntämään olemassa olevia vahvuuksiaan kehittymistavoitteiden saavuttamisessa.

Sekä laajan vahvuusnäkemyksen että jokaisen vahvuuden lajin taustalla on runsas määrä tutkimus -ja teoriatietoa. Lisäksi voimakehätyöskentelyn hyötyjä ja vaikuttavuutta mm. psykologiseen pääomaan ja työn imuun tutkitaan parhaillaan (esim. Katajisto ym., 2021).

12 tunnin lisenssivalmennus antaa oikeuden hankkia VOIMAKEHÄ®-käyttölisenssin. Koko täydennyskoulutuksen ajan osallistujalla on käytössään maksuton opiskelijalisenssi menetelmän harjoitteluun. Koulutuksen päätyttyä osallistuja voi hankkia haluamansa lisenssin. Tietoa lisensseistä: https://voimakeha.info/lisenssit.html

Lisenssin myötä pääset hyödyntämään VOIMAKEHÄ®-kortteja ja muita konseptituotteita sekä käyttämään valmentajaportaalin laajaa materiaalipankkia ja harjoitusvalikoimaa. VOIMAKEHÄ®-työkalu (600 vahvuuskorttia, työskentelyalusta, säilytyspussi) ei sisälly koulutuksen hintaan, vaan jokainen hankkii sen halutessaan itse. Ennakkotehtävien yhteydessä on ohje työkalun ennakkotilaukseen.

Täältä pääset perehtymään VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmennuksen osaamistavoitteisiin ja opsiin.  

Lisenssivalmennuksen jälkeen jatketaan syventymistä voimakehään materiaalien ja kirjallisuuden avulla, ja saadaan ensikosketus voimakehän käyttöön. Lukemistona on kirja Kaikilla vahvuuksilla. Opas laajan vahvuusnäkemyksen käyttöön opetuksessa. Kirja ei sisälly koulutuksen hintaan, mutta sen voi varata kirjastosta tai halutessaan ostaa alennushintaan linkistä www.ps-kustannus.fi/7116  

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru