Vaikuttavan talousviestinnän ABC

Talousviestinnän tehtävä on vaikuttaa. Talousviestintä kertoo faktat ja ohjaa päätöksentekoa. Epävarmassa tilanteessa olennaisen taloustiedon ja vuorovaikutuksen tarve moninkertaistuu. Parhaimmillaan talousviestintä saa aikaan muutoksen ajattelutavassa ja tavassa toimia, mikä arjessa voi merkitä mm. kustannussäästöjä. Osaatko esittää asiasi lyhyesti ja ytimekkäästi tai kertoa talousluvut tarinan muodossa? Selkeä ja havainnollinen esitystapa helpottavat päättäjien päätöksentekoa ja auttavat henkilöstöä hahmottamaan missä mennään.

Aika ja paikka

Ke 30.9.20 klo 9.00–15.30
Etäryhmät Oulussa, Kuusamossa, Pyhäjärvellä, Raahessa ja Ylivieskassa; paikka ilmoitetaan tarkemmin sähköpostiin lähetettävässä kutsussa.

Voit osallistua koulutukseen etäluentona myös omalta koneeltasi.

Kohderyhmä

Kuntien, kuntayhtymien, sairaanhoitopiirien, kuntayhtiöiden ja vastaavien yhteisöjen talousasiantuntijat ja päättäjät sekä kaikki ne, jotka haluavat kehittää omaa osaamistaan ja organisaationsa talousviestinnän vaikuttavuutta

Kouluttaja

Fil.kand, HHJ Maija Harsu, MH Consulting
Harsu on viestintäalan yrittäjä: viestinnän kouluttaja, konsultti ja coach. Hän on keskittynyt strategiseen viestintään: erikoisalueita ovat talousviestintä, johtamis- ja esimiesviestintä sekä muutosviestintä.

Tavoitteet

Koulutus tarjoaa kunnan talousasioiden asiantuntijoille, toiminnan kehittäjille ja päättäjille näkökulmaa taloustietojen esittämiseen ja tiedolla vaikuttamiseen. Miten tehdä talouden luvut helpommaksi hahmottaa ja miten niitä voi entistä paremmin havainnollistaa päätösten tueksi? Viestimällä kiinnostavalla tavalla voidaan vaikuttaa, saada aikaan muutos ja luoda lisäarvoa organisaatioon. Koulutus nivoo yhteen strategian, johtamisen, talouden ja viestinnän.

Sisältö

Talousviestintä ja vuorovaikutus epävarmassa taloustilanteessa

  • miten taloustiedon vaikuttavuutta voi vahvistaa?

Mitä ja miten kommunikoida taloudesta ja muutostarpeesta kuntapäättäjille, henkilöstölle ja kuntalaisille?

  • sisäinen ja ulkoinen talousviestintä  

Vinkkejä miten esittää talousluvut lyhyesti ja havainnollisesti

  • olisiko tarinasta apua?

Hinta

220 € Oulussa, Pyhäjärvellä, Raahessa, Ylivieskassa ja omalta koneelta / 230 € Kuusamossa
Hinta sisältää koulutuksen ja sähköisen materiaalin, Kuusamossa myös lounaan.

Ilmoittautuminen

11.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun, Kuusamon, Pyhäjärven, Raahen tai Ylivieskan toimipaikkaan

Jos osallistut omalta koneeltasi, valitse tällöin toimipaikaksi Oulu.

Koulutus toteutuu, vielä ehdit ilmoittautua mukaan!

Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoja

Oulun toimipaikka:
Riitta Niku, puh. 044 465 2201, riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi

Kuusamon toimipaikka:
Johanna Riekki, puh. 040 753 5716, johanna.riekki@kuusamo.fi

Pyhäjärven ja Ylivieskan toimipaikka:
Minna Saharinen, puh. 040 775 6931, minna.saharinen@pyhajarvi.fi

Raahen toimipaikka:
Elina Katilakoski, puh. 044 439 3301, elina.kattilakoski@raahe.fi