Valinnainen perehtyminen Japaniin ja/tai Itä-Aasiaan 15 op (OY) - ay700584P

Kouluttaja

Yliopistonlehtori Seija Jalagin

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy johonkin tai joihinkin japanilaisen ja/tai itäaasialaisen kulttuurin ilmiöihin tarkemmin ja osaa tulkita niitä yhteiskunnallisen ja kulttuurisen kehityksen kokonaisuudessa.

Toteutustavat

Suorittamisesta sovittava vastuuopettajan kanssa erikseen.

Arviointiasteikko

0-5

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru