AY7020503 Vanhuuden sairaudet 5 op (JY)

Oulu, Kuusamo, Ylivieska

Aika ja paikka

Ilmoitetaan myöhemmin.

Kouluttaja

Ilmoitetaan myöhemmin.

Tavoitteet

Opiskelijalla on kokonaiskäsitys yleisimmistä ja toimintakyvyn kannalta merkittävimmistä iäkkäiden ihmisten sairauksista sekä lääkehoidon periaatteet.

Sisältö

Sairastavuus vanhalla iällä, keskeisimmät sairaudet mukaan lukien muistisairaudet. Vanhuksen masennus ja psykoottiset oireet. Iäkkäiden lääkehoidon periaatteet, alkoholi ja ikääntyminen. 

Hinta

Ilmoitetaan myöhemmin.