AY7020504 Vanhuus kulttuurissa ja yhteiskunnassa 7 op (JY)

Oulu, Kuusamo, Ylivieska

Aika ja paikka

Ilmoitetaan myöhemmin.

Kouluttaja

Ilmoitetaan myöhemmin.

Tavoitteet

Opiskelija on tutustunut vanhuuden ja vanhenemisen kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin ulottuvuuksiin. Opiskelijalla on yleiskuvan siitä, miten ne säätelevät ja suuntaavat vanhenemista eri aikoina. 

Sisältö

Muuttuvat kulttuuriset käsitykset, arvot, traditiot ja sukupuoli vanhuuden määrittäjänä. Eri ikiä koskevat käsitteet. Yhteiskunnan ikääntyminen, sukupolvet ja institutionaalinen elämänkulku. Hoiva lähestymistapana avun tarpeisiin ja niihin vastaamiseen.

Hinta

Ilmiotetaan myöhemmin.