Varga-Neményi-menetelmä 2. luokan matematiikan opetuksessa

Matematiikkaa OPS2016 ja unkarilaisen menetelmän mukaisesti

Aika ja paikka

8.–10.10. ja 19.–21.11.2020 Oulu

1. jakso
to 8.10.2020 klo 17.00–19.30
pe 9.10.2020 klo 9.00–15.00
la 10.10.2020 klo 9.00–15.00

2. jakso
to 19.11.2020 klo 17.00–19.30
pe 20.11.2020 klo 9.00–15.00
la  21.11.2020 klo 9.00–15.00

Koulutuspaikka ilmoitetaan tarkemmin osallistujille sähköpostitse lähetettävässä kutsussa.

Kohderyhmä

Erityis- ja luokanopettajat, kieli- ja kulttuuriryhmien opettajat, resurssiopettajat, koulunkäyntiavustajat yhdessä luokanopettajan kanssa

Koulutukseen osallistumisen edellytys on 1. luokan menetelmäkurssin suorittaminen, poikkeuksena kuitenkin sellaiset opettajat, jotka opettavat 2. luokkaa Varga-Neményi-menetelmän mukaisin oppimateriaalein.

Kouluttaja

1. jakso: Menetelmäkouluttaja, KM Marja-Kaisa Kortesalmi, Varga-Neményi ry
2. jakso: Menetelmäkouluttaja, KM Anniina Hakkarainen, Varga-Neményi ry

Sisältö

Kurssin tavoitteena on antaa opettajalle valmiudet opettaa 2. luokan matematiikkaa 2016 opetussuunnitelman ja unkarilaisen Varga-Neményi-menetelmän mukaisesti. Kurssilla perehdytään menetelmän periaatteisiin sekä teoreettisesta että käytännön näkökulmasta suomalaisen opetussuunnitelman mukaan ja sitä laajentaen.
Menetelmä perustuu lapsen omakohtaisiin matematiikkakokemuksiin. Menetelmässä pohjustetaan monipuolisesti matemaattista ajattelua.
Lisätietoa menetelmästä: www.varganemenyi.fi ja http://solmu.math.helsinki.fi/opetus.html.

Koulutuksessa käsitellään seuraavia sisältöjä:

  • Menetelmän perusperiaatteet lyhyesti kerraten, opetussuunnitelma
  • Luvut ja laskutoimitukset lukualueella 0–30, yhteen- ja vähennyslasku
  • Lukualueen laajentaminen sataan
  • Sanalliset tehtävät
  • Kerto- ja jakolasku
  • Murtolukujen pohjustaminen
  • Geometria
  • Logiikka ja kombinatoriikka, ohjelmointi
  • Arviointi

Materiaali

Koulutusmateriaalina käytettävät Opettajan tienviitat 2a ja 2b jokainen kurssilainen hankkii itse. Oppaat voi tilata suoraan koulutuspaikalle ilman toimitusmaksua. Ohjeet oppaiden tilaamista varten ja tilauskoodi lähetetään koulutuksen osallistujille ilmoittautumisajan päätyttyä. Oppaat toimittaa ELLI Early Learning Oy.

Tulossa myös

Varga–Neményi-menetelmä 1. luokan matematiikan opetuksessa 24.–26.9. ja 5.–7.11.2020 Ylivieska
Varga–Neményi-menetelmä 3. luokan matematiikan opetuksessa  25.3.–17.4.2021 Oulu

Matematiikan oppimisvaikeuksien tukeminen 1. luokalla Varga–Neményi-menetelmän avulla 1.2.2021 Oulu
Matematiikan oppimisvaikeuksien tukeminen 2. luokalla Varga–Neményi-menetelmän avulla 2.2.2021 Oulu

Hinta

460 € sisältäen opetuksen ja kahvit, matka- ja ruokailukuluista osallistuja vastaa itse

Opettajan tienviitat 2a ja 2b eivät sisälly hintaan.

Ilmoittautuminen

21.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan

Koulutus toteutuu, jälki-ilmoittautumiset 3.10. mennessä!

Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.
Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa kouluttajista

Marja-Kaisa Kortesalmi:
”Olen luokanopettaja, KM. Olen itse käynyt VaNe-menetelmän koulutuksista eskarin, ykkösluokan, kakkosluokan ja kolmosen. VaNe-menetelmää olen aktiivisesti käyttänyt opetuksessa useita vuosia. Sitä ennen kylläkin toiminnallisen matematiikan opetusmentelmiä, mutta ns. vanettamisen kautta löysin siihen systemaattisuuden. Olen vuodesta 2009 lähtien muutaman kerran vuodessa luennoinut lasten matemaattisen ajattelun kehittymisestä ja toiminnallisen matematiikan käyttämisestä opetuksessa. VaNe-menetelmän kouluttajaringissä olen ollut useita vuosia.”

Anniina Hakkarainen
"Olen KM luokanopettaja, Varga-Neményi-kouluttaja ja ympäristökasvattaja. Olen käyttänyt Varga-Neményi-menetelmää 10 vuotta eri vuosiluokilla. Varga-Neményi-menetelmän lisäksi minulle tärkeää on ulkoluokka-toiminta ja LiikkuvaKoulu-ideologia. Olen toiminut Varga-Neményi-kouluttajana vuodesta 2014. Minut tunnetaan myös OpenIdeat-blogista (openideat.blogspot.fi)"

Yhteistyössä