Vastuullisuudella tulosta 5 op (OY) - AY724860P

Aika ja paikka

5.9.22 - 1.5.23
Verkko-opetus. Opintojakso toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä.

Kohderyhmä

Mikroyrittäjät ja yrittäjyydestä kiinnostuneet, yritysneuvojat ja yrityspalvelutehtävissä toimivat, freelancerit ja muut yritysten asiantuntija- ja kehittämistehtävissä toimivat, aluekehittämisen asiantuntijat.

Kouluttaja

Anna-Mari Simunaniemi

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee yritysvastuullisuuden osa-alueet ja niiden tärkeimmät arviointimittarit sekä osaa arvioida vastuullisuuden nykytilaa sekä kehittämistarpeita yrityksessä
- osaa tunnistaa yrityksen toimintaan vaikuttavia megatrendejä ja ennakoida niiden vaikutuksia
- tuntee ja osaa arvioida vastuullisen yritystoiminnan kehittämisessä tarvittavat yrittäjyysosaamiset
- osaa huomioida yrityksen vastuullisuuden yrityksen viestinnässä ja brändinrakentamisessa.

Sisältö

Kurssi antaa yleiskuvan yritysvastuullisuuden osa-alueista (ympäristövastuu, taloudellinen vastuu ja sosiaalinen vastuu) sekä niiden yhteydestä yrityksen arvoihin. Kurssin sisältöihin kuuluu yrityksen vastuullisuuden ja osaamistarpeiden ennakointi sekä vastuullisuuden viestintä osana kilpailukykyistä yritysbrändiä.

Toteutustavat
Omaan tai case-yritykseen perustuvat harjoitukset. Muut opettajan antamat kirjalliset tehtävät.

Oppimateriaali
Opettajan osoittama kirjallinen materiaali. Aineisto Moodlessa (videot, podcastit). Verkkoaineisto.

Suoritustavat ja arviointikriteerit
Kirjallisten tehtävien hyväksytty suorittaminen.

Arviointiasteikko
Hyväksytty / hylätty

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru