Venäjän alkeiskurssi I, 5 op (OY) - ay904066Y

Aika ja paikka

Tiistaisin ja torstaisin ajalla 15.9.-15.12.2020 klo 16.30-18.00 (ei opetusta talvilomaviikolla 43).

Kurssin alku (ensimmäinen periodi) toteutetaan etäopetuksena, jatko (toinen periodi) joko etä- tai lähiopetuksena riippuen koronaepidimiatilanteesta.

Kouluttaja

FL Ari Hepo-aho

Tavoitteet

Opiskelija oppii aakkoset ja osaa kertoa itsestään ja taustastaan sekä tutustuu venäläiseen kulttuuriin.

Sisältö

Aakkoset, tutustuminen, esittely, kielitaito, kahvila, ravintola, ostosten tekeminen, venäläinen puhuttelu, työpaikasta ja pitämisestä kertominen.

Taitotaso

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1.

Suoritustapa

Kurssin alku (ensimmäinen periodi) toteutetaan etäopetuksena, jatko (toinen periodi) joko etä- tai lähiopetuksena riippuen koronaepidimiatilanteesta.

Säännöllinen osallistuminen ja aktiivinen työskentely sekä sovittujen tehtävien ja kurssiin liittyvien kokeiden tekeminen.

Arviointi

Asteikolla 1-5, hylätty

Kirjallisuus

Pora! 1 Venäjää aikuisille. Marja Jegorenkov & Sirpa Piispanen

Huomioitavaa

Opinto-oikeus on voimassa opetuksen ja tenttien ajan. Kurssi on vapaaehtoinen kaikissa koulutusohjelmissa.

Hinta

160 €

Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija: mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä koulutusohjelmasi ja tiedekuntasi.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 7.9.2020 mennessä Oulun toimipaikkaan.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Opinnot järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija
Anne Pohjanen,
anne.pohjanen@pohjois-pohjanmaa.fi,
044 465 2207