Venäjän alkeiskurssi I, 5 op (OY) - ay904066Y

Aika ja paikka

Tiistaisin ja torstaisin ajalla 15.9.-15.12.2020 klo 16.30-18.00 (ei opetusta talvilomaviikolla 43).

Kouluttaja

FL Ari Hepo-aho

Tavoitteet

Opiskelija oppii aakkoset ja osaa kertoa itsestään ja taustastaan sekä tutustuu venäläiseen kulttuuriin.

Sisältö

Aakkoset, tutustuminen, esittely, kielitaito, kahvila, ravintola, ostosten tekeminen, venäläinen puhuttelu, työpaikasta ja pitämisestä kertominen.

Taitotaso

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1.

Suoritustapa

Pienryhmä- ja itsenäistä työskentelyä ja verkko-osioita.

Säännöllinen osallistuminen ja aktiivinen työskentely sekä sovittujen tehtävien ja kurssiin liittyvien kokeiden tekeminen.

Arviointi

Asteikolla 1-5, hylätty

Kirjallisuus

Pora! 1 Venäjää aikuisille. Marja Jegorenkov & Sirpa Piispanen

Huomioitavaa

Opinto-oikeus on voimassa opetuksen ja tenttien ajan. Kurssi on vapaaehtoinen kaikissa koulutusohjelmissa.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen avataan tietojen tarkennuttua.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija
Anne Pohjanen,
anne.pohjanen@pohjois-pohjanmaa.fi,
044 465 2207