Venäjän alkeiskurssi II, 5 op (OY) - ay904067Y

Aika ja paikka

Kevät 2021. Aikataulu tarkentuu myöhemmin.

Opetus järjestetään Oulun yliopistolla, Linnanmaalla. Tarkemmat opetussalit ilmoitetaan kurssikutsussa, jonka opiskelijat saavat sähköpostilla ilmoittautumisajan päätyttyä.

Kouluttaja

FL Ari Hepo-Aho

Tavoitteet

Opiskelija selviytyy henkilökohtaisen kanssakäymisen ja arkielämän sekä asioinnin yksinkertaisissa tilanteissa.

Sisältö

Turismitilanteita, puhelin, asunnon ja ympäristön esitteleminen, kuulumiset, vierailu, työelämä, opiskelu, tapaamisesta sopiminen, harrastukset ja vapaa-aika, mielipiteen ilmaiseminen.

Taitotaso

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1-A2

Suoritustapa

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen ja työskentely (läsnäolo vähintään 80 %) sekä sovittujen tehtävien ja kurssiin liittyvien kokeiden tekeminen. Arviointiasteikko 1-5/hylätty.

Edeltävät opinnot

Venäjän alkeiskurssi osa I tai vastaavat tiedot.

Huomioitavaa

Opinto-oikeus on voimassa jakson opetuksen ja tenttien ajan.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen avataan tietojen tarkennuttua.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija
Anne Pohjanen,
anne.pohjanen@pohjois-pohjanmaa.fi,
044 465 2207