Venäjän alkeiskurssi II, 5 op (OY) - ay904067Y

Aika ja paikka

17.1.-20.4.22 (ei vk 10 eikä 18.4.22), ma ja ke klo 16.30-18.00
(yht. 52, joista 2 t toteuteaan pidentämällä joidenkin oppituntien pituutta)

Lähiopetuksena Oulussa

Kouluttaja

FL Ari Hepo-Aho

Tavoitteet

Opiskelija selviytyy henkilökohtaisen kanssakäymisen ja arkielämän sekä asioinnin yksinkertaisissa tilanteissa.

Sisältö

Ostosten tekeminen, vaatteet ja värit, turismitilanteita, asunnon ja ympäristön esitteleminen, kuulumiset, puhelinkeskustelut, vierailu, matkasuunnitelmista kertominen, työelämä, opiskelu, tapaamisesta sopiminen, sää.

Taitotaso

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1

Suoritustapa

Säännöllinen osallistuminen ja aktiivinen työskentely sekä sovittujen tehtävien ja kurssiin liittyvien kokeiden tekeminen.

Arviointiasteikko 1-5 / hylätty

Edeltävät opinnot

Venäjän alkeiskurssi osa I tai vastaavat tiedot.

Kirjallisuus

Ilmoitetaan myöhemmin

Huomioitavaa

Opinto-oikeus on voimassa jakson opetuksen ja tenttien / tehtävien ajan.

Hinta

160 €

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Ilmoittautuminen

9.1.22 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan

Opinnot järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija
Merja Kuure
merja.kuure@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2203

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru