Verotuksen ajankohtaispäivä

Koulutuksessa käsitellään perintö- ja lahjaverotuksen sekä yritystoiminnan verotuksen sellaisia kysymyksiä, jotka ovat viime aikoina olleet verotuskäytännössä erityisen mielenkiinnon kohteena taikka teema on muuten noussut esille käytännön järjestelyissä. Teemoja käsitellään myös verosuunnittelun näkökulmasta.

Aika ja paikka

Ti 13.4.2021 klo 9.00–15.00

Koulutukseen voi osallistua

 • paikan päällä Oulussa (paikka ilmoitetaan tarkemmin kutsussa)
 • etänä omalta laitteelta
 • etäryhmässä Kuusamossa, Pyhäjärvellä, Raahessa tai Ylivieskassa (paikka ilmoitetaan tarkemmin kutsussa)

 

Kohderyhmä

Lakimiehet, oikeusavustajat, pankkijuristit, notariaattien, maistraattien, tilitoimistojen ja verotoimiston henkilöstö

Kouluttaja

Professori Jaakko Ossa, Turun yliopisto

Sisältö

Perintö- ja lahjaverotus

1. Yhteisesti saatu lahja ja yhteistestamentti

 • veroluokan määräytyminen
 • yhteistestamentti
 • yhteislahja

2. Ennakkoperintö ja lahja perintöverotuksessa

 • ennakkoperintö
 • lakiosan täydennysvaatimus ja perintöverotus
 • kolmen vuoden sääntö

3. Velvoitteiden arvostus

 • hallintaoikeuden pidätys
 • velvoitteiden pääomittaminen ja vähentäminen
 • lesken hallintaoikeus
 • nettotuotto vuotuisena arvona
 • elinikäinen etuus
 • määräaikainen etuus

4. Kuolinpesän verokohtelu

 • kuolinpesän verotuksellinen asema
 • elinkeinotoimintaa harjoittava kuolinpesä
 • kuolinpesässä on vain yksi osakas
 • kuolinpesän osuuden luovutus
 • kuolinpesän yhtiöittäminen
 • kuolinpesä ja luovutusvoittoverotus

Yritystoiminnan verotus

1. Tulolähdejaon muutoksen käytännön kokemukset

 • muu omaisuuslaji
 • tappioiden vähennyskelpoisuus
 • siirtymäsäännösten hyödyntäminen
 • tulkintatilanteet

2. Käyttöomaisuusosakkeiden verovapaa luovutus

 • verovapaan luovutuksen edellytykset
 • miten tulee ennakolta valmistautua
 • uusin oikeuskäytäntö

3. Osingonjaon erityiskysymyksiä

 • osingonjako in natura
 • suosiva osingonjako ja sen verokohtelu
 • erisuuruinen osinko yhtiöjärjestyksen määräyksen perusteella
 • voitonjako omistajanvaihdostilanteissa
 • osingonjaon peruuttaminen

 

Hinta

160 € sisältäen sähköisen luentomateriaalin

Ilmoittautuminen

25.3. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevan ilmoittautumislinkin kautta

Jos osallistut omalta laitteeltasi, valitse toimipaikaksi Oulu.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Oulun toimipaikka:
Eija Raatikainen, puh. 044 465 2202, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

Kuusamon toimipaikka:
Johanna Riekki, puh. 040 753 5716, johanna.riekki@kuusamo.fi

Pyhäjärven ja Ylivieskan toimipaikka:
Minna Saharinen, puh. 040 775 6931, minna.saharinen@pyhajarvi.fi

Raahen toimipaikka:
Elina Katilakoski, puh. 044 439 3301, elina.kattilakoski@raahe.fi