Vientimarkkinointi 5 op (VY)

01.08.2018–31.07.2019 Pyhäjärvi, Ylivieska

Aika ja paikka

Viikot 13.-19.

Kouluttaja

Maijastina Jokitalo

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija kykenee 1) ymmärtämään kokonaisvaltaisesti suomalaisen yrityksen vientimarkkinoinnin suunnittelua ja toteutusta, 2) analysoimaan yrityksen vientiympäristöä, ja ymmärtämään kohdemaan valintaa sekä vaihtoehtoisia viennin toimintamuotoja, 3) ymmärtämään viennin markkinointimixin tekijät ja miten niitä voidaan sopeuttaa kohdemaihin. Kurssille osallistuneiden odotetaan tuntevan keskeiset vienninedistämisorganisaatiot, viennin eri rahoituslähteet ja tavallisimmat vientikaupan asiakirjat. Kurssin odotetaan myös kehittävän oppilaiden kriittisen ajattelun-, ongelmaratkaisun ja tiimityöskentelyn kykyjä.

Sisältö

1) Suomen viennin merkitys ja sen kehitys, 2) vientimarkkinoinnin suunnittelu ja toteutus, 3) yrityksen ja sen ympäristön luomien vientimahdollisuuksien analysointi, 4) vientimaan ja vientitoimintamuodon valinta, 5) viennin markkinointimix ja sen sopeutus kohdemaihin, 6) ulkomaankaupan prosessit ja dokumentit.

Kirjallisuus:

1.Albaum, Gerald & Duerr, Edwin (2011) International Marketing & Export Management, Financial Times Press, 7th edition, six chapters (3, 5, 8, 10, 11, 13). 2. Reading package.

Suoritustapa:

Verkkotyöskentely, verkkotentti.

Hinta

115€.