Vieras kieli, englanti (KTK) 3 op (OY) - ay902130Y

Aika ja paikka

Maanantaisin ja keskiviikkoisin ajalla 16.5.-6.6.2022 klo 16.30-19.45

Etäopinnot (Moodle, Zoom)

Kouluttaja

FM Sari Törmänen

Tavoitteet

Tavoitteet:
-kehittää sellaisia englannin kielen taitoja, jotka mahdollistavat tehokkaan kommunikoinnin kasvatus- ja opetusalan aiheista
-harjoitella suullisten esitysten ja kirjoitetun tekstin ymmärtämistä ja tuottamista käyttäen muodollista tai puolimuodollista englannin kieltä.

Oppimistulokset – kurssin päättyessä opiskelijoiden odotetaan osaavan:
-tiivistää, tulkita ja keskustella muodollisista tai puolimuodollisista teksteistä, jotka liittyvät kasvatukseen ja koulutukseen
-kirjoittaa kasvatukseen ja opetukseen liittyvistä aiheista
-hakea tietoa valitusta kasvatustieteeseen liittyvästä aiheesta sekä analysoida ja selittää aiheeseen sisältyviä ajatuksia ja käsityksiä
-ymmärtää paremmin monimuotoisuuden- ja arvoisuuden käsitettä kasvatuksessa ja koulutuksessa
-viestiä paremmin ulkomaalaistaustaisten vanhempien ja työtovereiden kanssa.

Sisältö

-kasvatukseen ja opetukseen liittyviä tekstejä ja lyhyitä videoita
-muodollisen ja puolimuodollisen kirjoittamisen harjoittelua
-suullisten esitysten harjoittelua
-kommunikatiivisia tehtäviä

Taitotaso

B2

Lähtötasovaatimus

Englanti A1- tai A2-kielenä peruskoulussa ja lukiossa, tai muuten hankittu vastaava kielitaito.

Huom! Voit suorittaa kesäyliopiston kautta vain 3 op kokonaisuuden, eli hyväksiluku ja vapautus osasta kurssista ei ole käytössä kesän kurssilla.

Suoritustapa

28 h opetusta + 8 h verkko-opintoja + 44 h itsenäistä opiskelua. Etätyöskentelyä, verkko-opintoja, yksilöllisiä tehtäviä, ryhmäharjoituksia, suullinen esitys pareittain tai pienessä ryhmässä ja kotitehtäviä.

Säännöllinen osallistuminen opetukseen ja kaikkien kurssitehtävien suorittaminen (100%:n läsnäolovaatimus lähiopetuksessa; satunnaisten poissaolojen korvaaminen).

Arviointi

Arviointiasteikko H-5
Arviointikriteerit: hyväksytty/hylätty

Opetuskieli

englanti

Kirjallisuus

Opettaja jakaa kurssimateriaalin sähköisessä muodossa.

Hinta

145 €

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Ilmoittautuminen

25.4.2022 mennessä. Opintojaksolla on rajattu osallistujamäärä.

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan 25 € peruutusmaksua. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija
Anne Pohjanen,
anne.pohjanen@pohjois-pohjanmaa.fi,
044 465 2207

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru