Vieras kieli, englanti (KTK) 3 op (OY) - ay902130Y

16.05.2022-06.06.2022 Verkossa

Aika ja paikka

Maanantaisin ja keskiviikkoisin ajalla 16.5.-6.6.2022 klo 16.30-19.45

Etäopinnot (Moodle, Zoom)

Kouluttaja

FM Sari Törmänen

Tavoitteet

Tavoitteet:
-kehittää sellaisia englannin kielen taitoja, jotka mahdollistavat tehokkaan kommunikoinnin kasvatus- ja opetusalan aiheista
-harjoitella suullisten esitysten ja kirjoitetun tekstin ymmärtämistä ja tuottamista käyttäen muodollista tai puolimuodollista englannin kieltä.

Oppimistulokset – kurssin päättyessä opiskelijoiden odotetaan osaavan:
-tiivistää, tulkita ja keskustella muodollisista tai puolimuodollisista teksteistä, jotka liittyvät kasvatukseen ja koulutukseen
-kirjoittaa kasvatukseen ja opetukseen liittyvistä aiheista
-hakea tietoa valitusta kasvatustieteeseen liittyvästä aiheesta sekä analysoida ja selittää aiheeseen sisältyviä ajatuksia ja käsityksiä
-ymmärtää paremmin monimuotoisuuden- ja arvoisuuden käsitettä kasvatuksessa ja koulutuksessa
-viestiä paremmin ulkomaalaistaustaisten vanhempien ja työtovereiden kanssa.

Sisältö

-kasvatukseen ja opetukseen liittyviä tekstejä ja lyhyitä videoita
-muodollisen ja puolimuodollisen kirjoittamisen harjoittelua
-suullisten esitysten harjoittelua
-kommunikatiivisia tehtäviä

Taitotaso

B2

Lähtötasovaatimus

Englanti A1- tai A2-kielenä peruskoulussa ja lukiossa, tai muuten hankittu vastaava kielitaito.

Huom! Voit suorittaa kesäyliopiston kautta vain 3 op kokonaisuuden, eli hyväksiluku ja vapautus osasta kurssista ei ole käytössä kesän kurssilla.

Suoritustapa

28 h opetusta + 8 h verkko-opintoja + 44 h itsenäistä opiskelua. Etätyöskentelyä, verkko-opintoja, yksilöllisiä tehtäviä, ryhmäharjoituksia, suullinen esitys pareittain tai pienessä ryhmässä ja kotitehtäviä.

Säännöllinen osallistuminen opetukseen ja kaikkien kurssitehtävien suorittaminen (100%:n läsnäolovaatimus lähiopetuksessa; satunnaisten poissaolojen korvaaminen).

Arviointi

Arviointiasteikko H-5
Arviointikriteerit: hyväksytty/hylätty

Opetuskieli

englanti

Kirjallisuus

Opettaja jakaa kurssimateriaalin sähköisessä muodossa.

Hinta

145 €

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Ilmoittaudu

25.4.2022 mennessä. Opintojaksolla on rajattu osallistujamäärä.

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan 25 € peruutusmaksua. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija
Anne Pohjanen,
anne.pohjanen@pohjois-pohjanmaa.fi,
044 465 2207