Viestinnän tutkimus 5 op (OY) - ay694533S

Aika ja paikka

Ei sisällä verkko-opetusta.

Kouluttaja

FM Anna Nieminen

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää viestinnän tutkimuksen historiallista kehittymistä sekä analysoida ja vertailla eri tutkimussuuntausten lähestymistapoja ja lähtökohtia.

Sisältö

Viestinnän tutkimuksen eri suuntauksia ja oppihistoriaa

Suoritustapa

Verkkotentti

Kuulustelut

Kirjatentti verkossa ma 25.11.19 klo 17.00-21.00
1. uusinta: ma 16.3.20 klo 17.00-21.00
2. uusinta: ma 11.5.20 klo 17.00-21.00

Arviointi: 0–5

Oppimateriaali

- Pietilä, Veikko: Joukkoviestintätutkimuksen valtateillä. Tutkimusalan kehitystä jäljittämässä. Tampere: Vastapaino, 1997 tai uudempi.
- Seppänen, Janne & Väliverronen, Esa: Mediayhteiskunta. Tampere: Vastapaino, 2013. Saatavissa myös e-kirjana.
- Verkkoympäristössä oleva materiaali