Viestinnän tutkimus 5 op (OY) - AY694533S

14.11.2022–15.05.2023 Verkossa

Aika ja paikka

Ks. Sisältö / Kuulustelut

Ei sisällä luento-opetusta, tentit pidetään Moodlessa.

Kouluttaja

FM Anna Nieminen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää viestinnän tutkimuksen historiallista kehittymistä sekä analysoida ja vertailla eri tutkimussuuntausten lähestymistapoja ja lähtökohtia.

Sisältö

Viestinnän tutkimuksen eri suuntauksia ja oppihistoriaa

Suoritustapa

Verkkotentti

Kuulustelut

Kirjatentti verkossa ma 14.11.22 klo 17.00-21.00
1. uusinta: ma 6.3.23 klo 17.00-21.00
2. uusinta: ma 15.5.23 klo 17.00-21.00

Arviointi: 0–5

Oppimateriaali

- Pietilä, Veikko: Joukkoviestintätutkimuksen valtateillä. Tutkimusalan kehitystä jäljittämässä. Tampere: Vastapaino, 1997 tai uudempi. Saatavissa myös e-kirjana.
- Seppänen, Janne & Väliverronen, Esa: Mediayhteiskunta. Tampere: Vastapaino, 2012. Saatavissa myös e-kirjana.
- Moodlessa oleva materiaali