Viron alkeiskurssi 5 op (OY) - ay694943A

Aika ja paikka

Tiistaisin ja torstaisin ajalla 12.5.-16.6.2020 klo 16.30-19.45

Huom! Kurssi järjestetään verkko-opetuksena.

Kouluttaja

FM Jukka Mettovaara

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä viron kieliopin peruspiirteet kontrastiivisesti viro–suomi-näkökulmasta. Hän on saavuttanut Eurooppalaisen viitekehyksen mukaisen kielitaitotason A2 kaikilla kielitaidon osa-alueilla (lukeminen, kirjoittaminen ja keskustelu). Hän pystyy soveltamaan perustietojaan viron kielestä, Virosta ja sen kulttuurista sekä käyttämään viron keskeistä sanastoa.

Sisältö

Kurssilla käsitellään viron kieliopin perusteita, Virolaista kulttuuria ja maantuntemuksen perusteita sekä viron ja suomen kieliopin olennaisimpia eroja.

Suoritustapa

Luennot (20 t), harjoitukset (20 t) ja itsenäinen verkko-opiskelu.

Vaatimuksina läsnäolo tai poissaoloja korvaavat tehtävät, viikkotehtävät ja tentti. Arvosana määräytyy tenttituloksen perusteella.

Arviointi

asteikolla 0-5

Tentti

Ilmoitetaan myöhemmin.

Kirjallisuus

Meie keelesild. Pajusalu ym., 2017. Otava.
(vanhempi painoskin käy)

Hinta

160 €

Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija: mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä koulutusohjelmasi ja tiedekuntasi.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 3.5.2020 mennessä Oulun toimipaikkaan.

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan 25 € peruutusmaksua. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija
Anne Pohjanen,
anne.pohjanen@pohjois-pohjanmaa.fi,
044 465 2207