Viron alkeiskurssi 5 op (OY) - ay694943A (etäopinnot)

Aika ja paikka

Tiistaisin ja torstaisin 17.8.-16.9.21 klo 16.30-19.45 (40 t)

Etäopetuksena Zoomissa.

Kouluttaja

FM Jukka Mettovaara

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä viron kieliopin peruspiirteet kontrastiivisesti viro–suomi-näkökulmasta. Hän on saavuttanut Eurooppalaisen viitekehyksen mukaisen kielitaitotason A2 kaikilla kielitaidon osa-alueilla (lukeminen, kirjoittaminen ja keskustelu). Hän pystyy soveltamaan perustietojaan viron kielestä, Virosta ja sen kulttuurista sekä käyttämään viron keskeistä sanastoa.

Sisältö

Kurssilla käsitellään viron kieliopin perusteita, virolaista kulttuuria ja maantuntemuksen perusteita sekä viron ja suomen kieliopin olennaisimpia eroja.

Suoritustapa

Luennot (20 t), harjoitukset (20 t) ja itsenäinen verkko-opiskelu

Vaatimuksina läsnäolo tai poissaoloja korvaavat tehtävät, viikkotehtävät ja tentti. Arvosana määräytyy tenttituloksen perusteella.

Arviointi

Asteikolla 0-5

Tentti

Ma 20.9.21 klo 17.00-20.00
1. uusinta ma 4.10.21 klo 17.00-20.00
2. uusinta ma 18.10.21 klo 17.00-20.00

Tentit järjestetään Moodlessa. Ennakkoilmoittautuminen viimeistään 7 vrk ennen tenttiä kesäyliopiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/

Kirjallisuus

Meie keelesild. Pajusalu ym., 2017. Otava.
(vanhempi painoskin käy)

Huomioitavaa

Tenttiaikoihin on tullut muutoksia 2.3.21.

Hinta

160 €

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Ilmoittautuminen

Kurssi järjestetään. Ilmoittautua voi kurssin alkuun saakka niin kauan kuin paikkoja riittää.

Ilmoittautumista on jatkettu 21.6.21 saakka.

Opinnot järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan 25 € peruutusmaksua. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija
Merja Kuure
merja.kuure@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2203


Tiedoksi!

Suoritettuasi viron alkeiskurssin, voit jatkaa viron kielen opiskelua jatkokurssilla.

Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto järjestää viron jatkokurssin 5 op (OY) keväällä 2022.

Lue lisää: https://www.kpkesayliopisto.fi/koulutustarjonta/kielet/viron-jatkokurssi-5-op-kevat-2022/

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru