Viron alkeiskurssi 5 op (OY) - ay694943A

08.08.2022-21.11.2022 Verkossa

Aika ja paikka

Huom. muutos aikataulussa!

Maanantaisin ja torstaisin (ei vk 34)
8.8. - 18.8. ja 29.8. - 15.9.22. klo 16.30 - 19.45
Kontaktiopetusta 40 t, etäopetuksena Zoomissa

Kouluttaja

FM Jukka Mettovaara

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä viron kieliopin peruspiirteet kontrastiivisesti viro–suomi-näkökulmasta. Hän on saavuttanut Eurooppalaisen viitekehyksen mukaisen kielitaitotason A2 kaikilla kielitaidon osa-alueilla (lukeminen, kirjoittaminen ja keskustelu). Hän pystyy soveltamaan perustietojaan viron kielestä, Virosta ja sen kulttuurista sekä käyttämään viron keskeistä sanastoa.

Sisältö

Kurssilla käsitellään viron kieliopin perusteita, virolaista kulttuuria ja maantuntemuksen perusteita sekä viron ja suomen kieliopin olennaisimpia eroja.

Suoritustapa

Luennot (20 t), harjoitukset (20 t) ja itsenäinen verkko-opiskelu

Vaatimuksina läsnäolo tai poissaoloja korvaavat tehtävät, viikkotehtävät ja tentti. Arvosana määräytyy tenttituloksen perusteella.

Arviointi

Asteikolla 0-5

Tentti

Ma 19.9.22 klo 17.00 - 19.00
1. uusinta ma 17.10.22 klo 17.00 - 19.00
2. uusinta ma 21.11.22. klo 17.00 - 19.00

Tentit järjestetään Moodlessa. Ennakkoilmoittautuminen viimeistään 7 vrk ennen tenttiä kesäyliopiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/

Kirjallisuus

Meie keelesild. Pajusalu ym., 2017. Otava.
(vanhempi painoskin käy)

Huomioitavaa

Ilmoittautumista on jatkettu 20.6.22 asti.

Hinta

160 €

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Ilmoittaudu

Kurssilla on vielä tilaa. 20.6.22 jälkeen ilmoittautuneet saavat lisätietoa kurssista ja Zoom-linkin opetukseen osallistumista varten 1.8.22 alkavalla viikolla.

20.6.22 mennessä

Opinnot järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan 25 € peruutusmaksua. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija
Merja Kuure
merja.kuure@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2203