Viron alkeiskurssi 5 op (OY) - AY694943A

13.05.2024–17.06.2024 Verkossa

Aika

13.5.–17.6.2024

Paikka

Verkossa

Kohderyhmä

Kaikki kiinnostuneet

Ilmoittautuminen

Viimeistään 26.4.

Hinta

160 €

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Anna Nurmivuori
anna.nurmivuori@pohjois-pohjanmaa.fi
0400 581 593

Aika ja paikka

Etäopetuksena maanantaisin ja torstaisin 13.5.–13.6.2024 klo 16.30–19.45 (yht. 40 t)
Tentti ma 17.6. klo 17.00–20.00

Kohderyhmä

Kaikki kiinnostuneet

Kouluttaja

FM Kairi-Liis Rodima-Takala

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä viron kieliopin peruspiirteet kontrastiivisesti viro–suomi-näkökulmasta. Hän on saavuttanut Eurooppalaisen viitekehyksen mukaisen kielitaitotason A2 kaikilla kielitaidon osa-alueilla (lukeminen, kirjoittaminen ja keskustelu). Hän pystyy soveltamaan perustietojaan viron kielestä, Virosta ja sen kulttuurista sekä käyttämään viron keskeistä sanastoa.

Sisältö

Kurssilla käsitellään viron kieliopin perusteita, virolaista kulttuuria ja maantuntemuksen perusteita sekä viron ja suomen kieliopin olennaisimpia eroja.

 

Suoritustapa

Luennot (20 t), harjoitukset (20 t) ja itsenäinen verkko-opiskelu

Vaatimuksina läsnäolo tai poissaoloja korvaavat tehtävät, viikkotehtävät ja tentti. Arvosana määräytyy tenttituloksen perusteella. Arviointi asteikolla 0-5.

Tentti
Ma 17.6. klo 17.00–19.00
1. uusinta ma 5.8.24 klo 17.00–19.00
2. uusinta ma 26.8.24 klo 17.00–19.00

Kirjallisuus

Meie keelesild. Pajusalu ym., 2017. Otava.
(vanhempi painoskin käy)

Huomioitavaa

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, opinnot saattavat olla sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi. Tutustu lisätietoihin koskien opintojen suorittamista maksutta ja perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeutta avoimissa yliopisto-opinnoissa: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Hinta

160 €

Ilmoittaudu

Ilmoittaudu viimeistään 26.4.

Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelija, tutustu ennen ilmoittautumistasi tähän: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Opinnot järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.