Voicefulness® – tietoista läsnäoloa äänessä

Aika ja paikka

La-su 27.-28.3.2021 klo 10.00-15.30

Ylivieska, tarkempi paikka ilmoitetaa sähköpostitse lähetettävässä kutsussa

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat oppia hyödyntämään omaa ääntään läsnäolon taidon sekä kehon ja mielen hyvinvoinnin lisäämisessä. Erityisen hyvin kurssi sopii esimerkiksi istumatyöläisille, lihasten jännityksestä kärsiville, erityisherkille ja omasta äänestään epävarmoille. Ammatillisena täydennyskoulutuksena Voicefulness soveltuu esimerkiksi opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan työntekijöille, luovien ryhmien vetäjille, äänityöntekijöille (opettajat, myyjät, näyttelijät, laulajat), musiikkiterapeuteille sekä muolle kuntoutus- ja terapiatyötä tekeville.

Kurssille osallistuminen ei edellytä musiikillisia tai laulullisia taitoja eikä aiempaa kokemusta äänen harjoittamisesta.

Kouluttaja

FT Anne Tarvainen

Anne on Lahden seudulla vaikuttava äänikouluttaja, laulaja, lauluntutkija ja Voicefulness® kehittäjä. Hän on opettanut vuodesta 2011 mm. äänenhuoltoa, rentouttavaa ääntä ja ääni-improvisaatiota. Annen erityisosaamisalueita ovat kehotietoisuuden harjoittaminen, ääneen liittyvä tunnetyöskentely, ääni-improvisaatio, äänentuoton fysiologia, läsnäolon ja herkkyyden merkitys äänenkäytössä sekä ihmisäänen rentouttaat ja eheyttävät vaikutukset. Annen väitöskirja "Laulajan ääni ja ilmaisu" valmistui 2012 Tampereen yliopiston musiikintutkimuksen oppiaineessa. Tällä hetkellä hän tekee tutkimusta kuurojen, laulutaidottomien ja ääniongelmaisten laulunharrastajien kehotietoisuudesta.

Tavoitteet

Koulutuksessa opitaan käyttämään omaa ääntä läsnäolon ja kehotietoisuuden lisäämisessä. Lisäksi opitaan keinoja, joilla omaa ääntä voi hyödyntää stressin hallinnassa ja vireystason säätelyssä. Koulutuksessa etsitään lähestymistapoja ääni- ja tunneilmaisun avaamiseen sekä oman äänen ja kehon hyväksymiseen.

Sisältö

Koulutuksen lyhyessä luento-osuudessa pohdimme kehon, äänen, tunteiden ja tietoisuuden yhteyttä. Voicefulness-harjoituksissa kokeilemme, miltä erilaiset äänet tuntuvat kehossa. Omaa ääntä käytetään kehon sisäisen tuntoaistin herkistämiseen, jännittyneiden kehon alueiden tarkempaan havainnointiin ja jännitysten purkamiseen. Tavoitteena on myös avata kokemusta siitä, millaista on tuottaa ääntä nauttien ja ilman suorituspaineita. Harjoitukset tehdään ryhmässä, rauhallisessa ja sallivassa ilmapiirissa. Kukin saa tehdä harjoitteet omista lähtökohdistaan keskittyen omaan kehoonsa ja ääneensä.

Ennakkotehtävä

Koulutukseen sisältyy orientoiva ennakkotehtävä sekä kurssin päätteeksi kotitehtävä, jonka purku tapahtuu sähköpostitse kahden viikon kuluessa kurssin päättymisestä.

Hinta

200 €

Ilmoittautuminen

4.3. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Ylivieskan toimipaikkaan

Koulutus järjestetään, mikäli siihen on riittävästi ilmoittautuneita määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.