Voicefulness® – tietoista läsnäoloa äänessä (etäkoulutus)

Aika ja paikka

La-su 23.-24.4.22 klo 10.00-15.30 verkossa

Voit osallistua etänä omalta laitteeltasi. Tarkemmat ohjeet lähetetään ilmoittautuneelle sähköpostiin.

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat oppia hyödyntämään omaa ääntään läsnäolon taidon sekä kehon ja mielen hyvinvoinnin lisäämisessä. Erityisen hyvin kurssi sopii esimerkiksi istumatyöläisille, lihasten jännityksistä kärsiville, erityisherkille ja omasta äänestään epävarmoille. Ammatillisena täydennyskoulutuksena Voicefulness soveltuu esimerkiksi opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan työntekijöille, luovien ryhmien vetäjille, äänityöntekijöille (opettajat, myyjät, näyttelijät, laulajat), musiikkiterapeuteille sekä muille kuntoutus- ja terapiatyötä tekeville.

Kurssille osallistuminen ei edellytä musiikillisia tai laulullisia taitoja eikä aiempaa kokemusta äänen harjoittamisesta.

Kouluttaja

FT Anne Tarvainen

Anne on Lahden seudulla vaikuttava äänikouluttaja, laulaja, lauluntutkija ja Voicefulnessin® kehittäjä. Hän on opettanut vuodesta 2001 mm. äänenhuoltoa, rentouttavaa ääntä ja ääni-improvisaatiota. Annen erityisosaamisalueita ovat kehotietoisuuden harjoittaminen, ääneen liittyvä tunnetyöskentely, ääni-improvisaatio, äänentuoton fysiologia, läsnäolon ja herkkyyden merkitys äänenkäytössä sekä ihmisäänen rentouttavat ja eheyttävät vaikutukset. Annen väitöskirja ”Laulajan ääni ja ilmaisu” valmistui 2012Tampereen yliopiston musiikintutkimuksen oppiaineessa. Tällä hetkellä hän tekee tutkimusta kuurojen, laulutaidottomien ja ääniongelmaisten laulunharrastajien kehotietoisuudesta.

Tavoitteet

Koulutuksessa opitaan käyttämään omaa ääntä läsnäolon ja kehotietoisuuden lisäämisessä. Lisäksi opitaan keinoja, joilla omaa ääntä voi hyödyntää stressin hallinnassa ja vireystason säätelyssä. Koulutuksessa etsitään lähestymistapoja ääni- ja tunneilmaisun avaamiseen sekä oman äänen ja kehon hyväksymiseen.

Sisältö

Koulutuksen lyhyessä luento-osuudessa pohdimme kehon, äänen, tunteiden ja tietoisuuden yhteyttä. Voicefulness -harjoituksissa kokeilemme, miltä erilaiset äänet tuntuvat kehossa. Omaa ääntä käytetään kehon sisäisen tuntoaistin herkistämiseen, jännittyneiden kehon alueiden tarkempaan havainnointiin ja
jännitysten purkamiseen. Tavoitteena on myös avata kokemusta siitä, millaista on tuottaa ääntä nauttien ja ilman suorituspaineita. Harjoitukset tehdään ryhmässä,
rauhallisessa ja sallivassa ilmapiirissä. Kukin saa tehdä harjoitteet omista lähtökohdistaan keskittyen omaan kehoonsa ja ääneensä.

Ennakkotehtävä ja kotitehtävä
Koulutukseen sisältyy orientoivan ennakkotehtävä sekä kurssin päätteeksi kotitehtävä, jonka purku tapahtuu sähköpostitse kahden viikon kuluessa kurssin päättymisestä.

Hinta

200 €

Ilmoittautuminen

1.4. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Koulutus toteutuu, mikäli osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Minna Saharinen
puh. 040 7756 931
minna.saharinen@pyhajarvi.fi

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru