Voicefulness® – tietoista läsnäoloa äänessä

11.02.2023–12.02.2023 Verkossa

Voicefulness®-koulutuksessa käytämme omaa ääntä läsnäolon ja kehotietoisuuden kehittämisessä. Lisäksi opimme, miten ääntä voi hyödyntää stressin hallinnassa ja vireystason säätelyssä. Koulutuksessa etsimme lähestymistapoja ääni- ja tunneilmaisun avaamiseen sekä oman äänen ja kehon hyväksymiseen.

Aika ja paikka

La-su 11.–12.2.23 klo 10.00–15.30 verkossa (ajankohta muuttunut!)

Voit osallistua etänä omalta laitteeltasi. Tarkemmat ohjeet lähetetään ilmoittautuneelle sähköpostiin.

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat oppia hyödyntämään omaa ääntään läsnäolon taidon sekä kehon ja mielen hyvinvoinnin lisäämisessä. Erityisen hyvin kurssi sopii esimerkiksi istumatyöläisille, lihasten jännityksistä kärsiville, erityisherkille ja omasta äänestään epävarmoille. Ammatillisena täydennyskoulutuksena Voicefulness soveltuu esimerkiksi opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan työntekijöille, luovien ryhmien vetäjille, äänityöntekijöille (opettajat, myyjät, näyttelijät, laulajat), musiikkiterapeuteille sekä muille kuntoutus- ja terapiatyötä tekeville.

Kurssille osallistuminen ei edellytä musiikillisia tai laulullisia taitoja eikä aiempaa kokemusta äänen harjoittamisesta.

Kouluttaja

FT Anne Tarvainen

Anne on äänikouluttaja, laulaja, lauluntutkija ja Voicefulnessin® kehittäjä. Hän on opettanut vuodesta 2001 mm äänenhuoltoa, rentouttavaa ääntä ja ääni-improvisaatiota. Annen erityisosaamisalueita ovat kehotietoisuuden harjoittaminen, ääneen liittyvä tunnetyöskentely, äänentuoton fysiologia, läsnäolon ja herkkyyden merkitys äänenkäytössä sekä ihmisäänen rentouttavat ja eheyttävät vaikutukset. Hän on tehnyt tutkimusta laulajan ilmaisusta sekä kuurojen, laulutaidottomien ja ääniongelmaisten laulunharrastajien kehotietoisuudesta. Tällä hetkellä hän kirjoittaa tietokirjaa ihmisäänen ja laulamisen hyvinvointivaikutuksista.

Tavoitteet

  • Opit hyödyntämään omaa ääntäsi läsnäolon taidon ja kehotietoisuuden vahvistamisessa sekä vireystason säätelyssä.
  • Löydät keinoja oman kehollisen turvan tunteen lisäämiseksi haastavissakin äänenkäytön tilanteissa kuten esiintyessä tai ristiriitatilanteissa.
  • Pystyt havainnoimaan kehosi tuntemuksia ja tunteita pyrkimättä muuttamaan niitä.
  • Osaat tunnistaa omia ilmaisullisia lukkojasi, pystyt hyväksymään oman äänesi syvemmin ja saat kokemuksen siitä, miltä tuntuu tuottaa ääntä ilman suorituspaineita.
  • Ymmärrät ihmisäänen toiminnan perusperiaatteet ja tiedät, miten äänellä voi vaikuttaa hyvinvointiin.
  • Saat työkaluja äänen hyödyntämiseksi omassa työssäsi erilaisten asiakkaiden ja ryhmien kanssa.
  • Opit tietoista äänessä olemisen asennetta, joka toimii hyvänä pohjana myös puhe- ja lauluäänen kehittämisessä.

Sisältö

Voicefulness-harjoituksissa kokeilemme, miltä erilaiset äänet tuntuvat kehossa. Omaa ääntä käytetään kehon sisäisen tuntoaistin herkistämiseen, jännittyneiden kehon alueiden tarkempaan havainnointiin ja jännitysten purkamiseen. Äänen lisäksi käytämme osassa harjoituksia myös hellävaraista liikettä. Tavoitteena on myös avata kokemusta siitä, millaista on tuottaa ääntä nauttien ja ilman suorituspaineita. Harjoitukset tehdään ryhmässä, rauhallisessa ja sallivassa ilmapiirissä. Kukin saa tehdä harjoitteet omista lähtökohdistaan keskittyen omaan kehoonsa ja ääneensä ryhmän äänten tukemana.

Koulutuksen luento-osuuksissa pohdimme kehon, äänen, tunteiden ja tietoisuuden yhteyttä. Lisäksi jaamme kokemuksia keskustellen. Koulutukseen sisältyy myös ennakkotehtävä.

Huomioitavaa verkkototeutuksesta
Tarvitset rauhallisen tilan, jossa mahdut myös liikkumaan. Pidämme kaikkien videoyhteydet auki turvallisen ja osallistuvan ilmapiirin mahdollistamiseksi.

Hinta

200 €

Ilmoittaudu

25.1. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Koulutus toteutuu, mikäli osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän (14.9.) jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.