Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet 10 op

Miten ihmistyö voisi olla vaikuttavampaa ja merkityksellisempää sekä työntekijöille että asiakkaille alan kapenevista resursseista huolimatta?
Miten päästä eroon asiakkaiden ja työntekijöiden välillä vallitsevasta arvioivasta katseesta, epäluottamuksesta ja valtataistelusta?
Miten saada esille ihmisten kyky ja halu korjaaviin tekoihin?
Miten tehdä näkyväksi hyvä silloinkin, kun se tuntuu mahdottomalta?
Miten edistää moniäänisyyttä, tunnejännitteiden pehmenemistä ja ihmisten kykyä katsoa asioita toisen erilaisesta kokemuksesta käsin?
Miten luoda lohtua ja arvokkuutta elämään liittyvien hallitsemattomien asioiden äärellä?

Aika ja paikka

12.4.2021–29.4.2022 (yht. 10 pv lähiopetuspäivää) Oulu

Koulutuksen 1. työpaja (12.4.) järjestetään etäopetuksena.

Kohderyhmä

Opinnot sopivat mm. opettajille, varhaiskasvattajille, sosiaalityön perhetyöntekijöille ja hoitajille, kuntoutuksen ja terveydenhoidon parissa toimiville, terapeuteille tai ryhmien kanssa työskenteleville ihmistyön ammattilaisille. Opintoihin osallistuminen ei edellytä valokuvaustaitoja tai erityistä kameraa. Menetelmä sopii kaiken ikäisille ja eri elämäntilanteissa oleville asiakkaille, oppilaille ja potilaille, eikä se ole ristiriidassa minkään olemassa olevan hoidon kanssa. Sen tavoitteena on, että ihminen tulee näkyväksi arvostavasti ja moniulotteisesti, omilla ehdoillaan. Kuka ei hyötyisi syvemmin ymmärretyksi ja nähdyksi tulemisen kokemuksesta?

Valokuvat ovat merkityksellinen osa tämän päivän ihmisten sosiaalista elämää ja identiteettityötä. Ihmistyön ammattilaisen on tärkeää tuntea valokuvien mahdollisuuksia ja ihmisten väliseen dynamiikkaan liittyviä merkityksiä. Valokuva itsessään ei ole terapeuttinen väline, vaan sillä voidaan myös haavoittaa ja rikkoa ihmisen omaa itsemäärittelyn oikeutta. Voimauttavan valokuvan menetelmässä opitaan eettiset raamit, joiden sisällä valokuvien ammatillinen käyttö on hoidollisesti laadukasta ja perusteltua.

Valokuvan käyttö työvälineenä edellyttää aina täydennyskoulutusta ja henkilökohtaisesti läpikäytyä prosessia. Kyse ei ole kauniista valokuvista tai tietyistä ulkoisista muodoista, vaan vastavuoroisemmasta ja tunnetasolla läsnä olevammasta työotteesta. Menetelmäkoulutettu työntekijä voi käyttää menetelmää myöhemmin myös ilman valokuvia tai kuvaamista työotteen sisäistettyään.

Kouluttaja

Voimauttavan valokuvan menetelmän kehittäjä, sosiaali- ja taidekasvattaja Miina Savolainen

Miina tunnetaan laajasti lastensuojelulasten kanssa toteuttamastaan valokuvaprojektista Maailman ihanin tyttö sekä isyysaiheisesta yhteistaide-projektista ISÄ – Voimauttavia valokuvia. Hän on Valokuvataiteilijoiden liiton jäsen sekä Suomen Valokuvaterapiayhdistyksen hallituksen jäsen. Taiteilijana Miina on kiinnostunut erityisesti yhteisötaiteesta sekä taiteen ihmisten yhteiskunnallista osallisuutta lisäävästä merkityksestä.

Tavoitteet

  • Opiskelija oppii dialogiseen katseeseen perustuvaa, tunnemerkityksille herkistynyttä työotetta. Siinä asiakkaan resurssit ja hänessä oleva hyvä nostetaan tietoisesti näkyville, ongelmiin keskittymisen ja asiakkaan kehittämisen sijaan. Yksilön työotteen muutoksen positiiviset kerrannaisvaikutukset syntyvät yhteisön katsomisen tavan muuttuessa.
  • Menetelmässä luodaan herkistymistä ja pehmenemistä toisen arvokkuudelle ja tunnetarpeille, ts. parannetaan työntekijän, työyhteisön ja asiakkaiden mentalisaation ja dialogisuuden kykyä.
  • Koulutus tukee kykyä ajatella boxin ulkopuolella: voimauttavat asiat eivät useinkaan löydy ongelman ympäriltä, vaan laajemmasta ihmisen elämän merkityksellisyyden kokemuksesta. Esim. päihdeasiakkaan voimauttavat kuvat eivät välttämättä käsittele lainkaan päihteettömyyttä, vaan saattavat palauttaa jotain hänen omaa ydinitseä, joka on kadonnut elämän rikkovissa tapahtumissa ja näkymättömyyden kokemuksessa. Se, mikä on asiakkaalle voimauttavaa, on aina työntekijälle salattua ja vierasta. Prosessissa lähdetään yhdessä tuntemattomalle maaperälle etsimään sitä, mikä on tärkeää. Prosessissa työntekijän tunnesuhde asiakkaaseen lähenee ja asiakas antaa työntekijälle välineet olla asiakkaan ehdoitta hyväksyvä katse ja korjaava peili. Samalla työntekijän oman työn merkityksellisyyden kokemus vahvistuu.
  • Voimauttavan valokuvan menetelmää ei sovelleta ainoastaan erillisinä projekteina, vaan osana normaalia työotetta ja työmuotoja. Opettaja käyttää menetelmää opetuksen ja ryhmädynamiikan rakentamisen työvälineenä, sosiaalityöntekijä verkostopalaverin tai kotikäynnin järjestämisen tapana, kuntoutustyöntekijä asiakaslähtöisen kuntoutussuunnitelman tekemisen tapana, yksilöterapeutti terapian löytöjen siirtämisessä osaksi asiakkaan todellista elämää ja ihmissuhteita... jne.
  • Menetelmäkoulutuksessa toiseen sovellettava opitaan ensin itse kokemalla ja sisäistämällä. Koulutus mahdollistaa siten myös osallistujan keskittymisen ajankohtaisten oman elämän kysymysten äärelle sekä omien lähisuhteiden vahvistamisen opintoihin liittyvissä harjoitustöissä. Koulutuksen rikkautena on moniammatillinen ryhmä, jonka menetelmäsovelluksista osallistujat saavat valtavasti konkreettisia ideoita omaan työhön.

Sisältö

Voiko sote-alojen työ olla rakkaudellista, vaikka se on ammatillista? Sama auttamistyö voi olla vaikuttavampaa ja merkityksellisempää, kun ammattilaisen ja asiakkaan suhde ajatellaan dialogisemmin ja kohtaamisen tunnemerkitykset nostetaan keskeiseksi työvälineeksi ohi verbaalisen kielen.

Voimauttavan valokuvan menetelmä perustuu tietoiseen viattomaan ja rakkaudelliseen tapaan katsoa, myös silloin, kun syyt ihmisten väliseen epäluottamukseen ovat ilmeisiä tai työn perustehtävään sisältyy paljon asiakkaan rajaamista. Juuri silloin menetelmän työote voi olla erityisen vaikuttavaa.

Menetelmässä valokuvat ja valokuvaaminen ovat konkreettinen apuväline katsomisen tavan muuttamiselle. Voimauttavassa valokuvaprosessissa rakennetaan korjaavan katseen kokemuksia toisten ihmisten silmissä ja ihmisen omissa silmissä. Uudelleenmäärittelyllä ja toisin katsomisella on valtavasti uudistavaa voimaa, jota voidaan käyttää ihmisten välisten vaikeiden tilanteiden ja jumittuneiden asetelmien muuttamiseen.

Lähiopetuspäivät
Päivien kellonaikoihin voi vielä tulla muutoksia.

1. työpaja: ma 12.4.2021 klo 9.00–18.00
2. työpaja: to 17.6. koko päivä (kuvauspäivä) ja pe 18.6.2021 klo 9.00–19.00
3. työpaja: ma 16.8.2021 klo 9.00–17.00
4. työpaja: ma–ti 29.–30.11.2021 klo 9.00–17.00
5. työpaja: ke 16.2. koko päivä (kuvauspäivä) ja to 17.2.2022 klo 9.00–17.00
6. työpaja: to–pe 28.–29.4.2022

Hinta

1890 € sisältäen koulutuksen, materiaalin ja filmit kehityksineen; laskutetaan 1–6 erässä osallistujan valinnan mukaan

Koulutukseen valitaan 16 osallistujaa hakemusten perusteella hakujärjestyksessä.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Koulutukseen ilmoittaudutaan täyttämällä ilmoittautumislomake (linkki alla) sekä lähettämällä vapaamuotoinen hakemus Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan (PL 2437, 90014 Oulun yliopisto tai sähköpostitse eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi).

Kerro vapaamuotoisessa hakemuksessasi

  • omat yhteystietosi, koulutustaustasi, työkokemuksesi, nykyinen työyhteisösi
  • miten toivot voivasi soveltaa menetelmää omassa työyhteisössäsi
  • miksi pidät menetelmää tarpeellisena ja mitä odotat koulutukselta.

Hakemus on sitova. Hakuajan päättymisen (22.3.) jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet koulutuksen hinnasta. Mikäli peruminen tehdään koulutuksen alettua tai perumista ei tehdä lainkaan, laskutetaan koko koulutuksen hinta. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti.  Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta kurssimaksuja.

Lue lisää

Lisätietoja menetelmästä ja sen taustoista: http://www.voimauttavavalokuva.net/menetelma.htm


Voimauttavan valokuvan menetelmäkoulutuksen kouluttaja, sosiaali- ja taidekasvattaja Miina Savolainen kertoo Turun kesäyliopiston tekemässä videossa pähkinänkuoressa, mitä voimauttava valokuvaus on.

https://www.youtube.com/watch?v=Wj7W6WUBQjQ


LEMPEÄ KATSE III - Voimauttavia valokuvia 31.01.-02.03.2014
VB-valokuvakeskus, Kuopio

https://www.youtube.com/watch?v=QsxuMrKYTko


Voimauttava valokuva tekee ihmeitä rippikoulussa ja diakoniatyössä – Lempeä katse lävistää sielun

https://www.kotimaa.fi/artikkeli/voimauttava-valokuva-tekee-ihmeita-rippikoulussa-ja-diakoniatyossa-lempea-katse-lavistaa-sielun/


100 on valokuvaprojekti, jossa valokuvaaja Sonja Siikanen kuvaa ihmisiä tunnetuista taviksiin "ilman filtteriä", eli ilman meikkiä ja kuvamanipulaatiota, paljaina, kauniina ja tavallisina. Projekti on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa.

https://100suomalaista.wordpress.com/2018/01/01/miina-savolainen/#more-1237


Tutustu myös:

Voimauttava valokuva vahvistaa tunnetaitoja: Lempeän katseen voi omaksua vielä mummona (Motiivi 22.4.20)

Sydän mukana – silmät syttyen! Voimauttavan valokuvan työotteesta voimaa vapaaehtoistyöhön (Sielunhoidon aikakauskirja 24.4.20)

Lastenkodissa varttunut sairaanhoitaja Mira Alanne: Minulla on sieltä hyviä muistoja (tehy-lehti 3.4.19)

Voimauttavan valokuvan työote yleislääkärin työvälineenä (Yleislääkäri 23.10.19)

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru