Etusivu »

Voimauttavan valokuvan perusteet hoidollisten ja pedagogisten alojen työntekijöille 8 op

02.12.2014
Haluan lukea viestin selaimellani >>
 

Voimauttavan valokuvan perusteet
23.1.–13.10.2015 Oulussa

Voimauttava valokuva on taide- ja sosiaalikasvattaja Miina Savolaisen kehittämä palkittu sosiaalipedagoginen menetelmä, jossa voimautumisen käsitteen sisältämät ehdot eli itsemäärittelyn oikeus, valta-asetelmien purkaminen ja vastavuoroisuus määrittelevät ne eettiset raamit, joiden sisällä valokuvaa voidaan käyttää turvallisesti terapeuttiseen identiteettityöhön ja vuorovaikutustaitojen parantamiseen perheessä, vertaisryhmässä, työyhteisössä tai ammattilaisen ja asiakkaan välillä.

Oulussa alkaa 23.1.2015 koulutus Voimauttavan valokuvan perusteet hoidollisten ja pedagogisten alojen työntekijöille (8 op). Kouluttajana toimii menetelmän kehittäjä Miina Savolainen.

Lisätietoa: http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi/fi/voimauttavan-valokuvan-perusteet-kevat-2015/

Kuva Miina Savolainen

Mistä menetelmässä on kyse?

Vaikka kyseessä on valokuvamenetelmä, ei voimauttavan valokuvan työväline oikeastaan ole valokuvaus, vaan katse ja näkemisen tapa – se, miten voimme tietoisesti valita katsoa toisin ja nostaa kuormittavien asioiden sijasta näkyväksi sellaisenkin ehjyyden, joka on niin haurasta, ettei se vielä ole oikeastaan edes olemassa. Auttamistyön kannalta on äärettömän tärkeää, että joku uskoo asiakkaan puolesta hyvän näkyväksi tulemiseen silloinkin, kun hän itse ei siihen usko, tai koko työyhteisö kokee keinojensa loppuvan.

Voimauttavan valokuvan menetelmä on 2000-luvun alusta levinnyt vähitellen kaikkeen sosiaali-, terveys- ja opetusalojen moniammatilliseen työhön ja työyhteisöjen kehittämiseen, mutta sen sielu on edelleen sen syntysijoilla lastensuojelussa. Menetelmässä korjaavaa nähdyksi tulemista rakennetaan yhteisöllisessä prosessissa, joka perustuu moniäänisyyteen, ja jossa valokuvaamiseen kytketään arvostava palaute. Viimekädessä tärkein tavoite on yksilön itsestään löytämä kyky katsoa itseään lempeämmin ja rakastavammin sekä toisia ihmisiä kuuntelevammin, myötätuntoisemmin ja arvostavammin.

 

Kouluttaja Miina Savolainen tunnetaan laajasti lastensuojelulasten kanssa toteuttamastaan valokuvaprojektista Maailman ihanin tyttö sekä isyysaiheisesta yhteistaide-projektista ISÄ – Voimauttavia valokuvia. Hän on Valokuvataiteilijoiden liiton jäsen sekä Suomen Valokuvaterapiayhdistyksen hallituksen jäsen. Taiteilijana Miina on kiinnostunut erityisesti yhteisötaiteesta sekä taiteen ihmisten yhteiskunnallista osallisuutta lisäävästä merkityksestä. 


Kenelle koulutus sopii?

Koulutus on suunnattu pedagogisen, hoidollisen ja terapeuttisen alan työntekijöille ja se antaa perusteet-tason valmiudet käyttää voimauttavan valokuvan menetelmää osallistujan oman työyhteisön sisällä, osana työntekijän normaalia perustehtävää.
Opiskelun keskiössä on osallistujan henkilökohtainen prosessi, jonka lisäksi osallistuja toteuttaa ohjatusti voimauttavat valokuvaprojektit omassa lähipiirissään ja työyhteisössään, sekä työntekijöiden että asiakkaiden kanssa. Osallistuminen edellyttää ammatillista tutkintoa tai meneillään olevia opintoja soveltaen pedagogiselta tai hoidolliselta alalta. Osallistuminen ei edellytä harrastuneisuutta valokuvauksessa.

 
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
Käyntiosoite: Torikatu 22 A, 2. krs
Postiosoite: PL 2437, 90014 Oulun yliopisto

Peruuta uutiskirjeen tilaus tästä

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru