Voimavarakeskeinen mindfulness-ohjaaja 25 op

Voimavarakeskeinen mindfulness-ohjaajakoulutus on suunnattu ohjaus- ja valmennustyön ammattilaisten täydennyskoulutukseksi. Koulutus antaa hyvän pohjan mindfulness-menetelmien soveltamiseen asiakastyössä, yksilöiden ja ryhmien ohjauksessa sekä työyhteisöjen kehittämisessä. Koulutuksessa voimavarakeskeiset menetelmät ja tietoisuustaidot yhdistyvät kokonaisuudeksi, joka luo energiaa ja uudenlaista ymmärrystä ja toimintatapoja vuorovaikutussuhteisiin. Osallistujat käyvät läpi omakohtaisen ohjatun mindfulness-prosessin, joka syventää tietoisuutta omista toiminta- ja reagointitavoista mm. tarkkaavuuden säätelyn, tunteidensäätelyn ja kehollisuuden suhteen. Oman kehittymisen lisäksi koulutus antaa hyvät valmiudet suunnitella ja ohjata yksilöille ja ryhmille räätälöityjä harjoitusohjelmia. Koulutus sisältää paljon käytännön harjoituksia ja keskustelua sekä teoria- ja tutkimustietoon perehtymistä. Koulutuksen painopisteitä räätälöidään myös osallistujen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Aika ja paikka

7.10.2022–18.3.2023 (yht. 12 pv) Oulu

Koulutukseen voi osallistua myös etänä.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu erilaisilla sektoreilla toimiville ohjaus- ja valmennustyön ammattilaisille. Koulutus soveltuu esimerkiksi esimiesten, työnohjaajien, psykologien, terapeuttien, valmentajien, kehittäjien, hoitajien ja kasvatusalan ammattilaisten lisäkoulutukseksi ja antaa valmiuksia myös työyhteisön ja työhyvinvoinnin kehittämiseen. Koulutuksessa opitaan voimavarakeskeistä ajattelutapaa ja valmennusmenetelmiä, sekä monipuolisia mindfulness-harjoituksia itselle ja asiakastyöhön. Nämä välineet auttavat vähentämään ihmissuhdetyön kuormittavuutta ja kiireen tuomaa negatiivista stressiä. Osallistujen monialaisuutta ja ammatillista kokemusta hyödynnetään positiivisena voimavarana, joka rikastaa koulutuksen sisältöä. Koulutus antaa myös välineitä ammatilliseen kehittymiseen ja henkilökohtaiseen kasvuun.

Kouluttaja

Koulutuksen johtajana toimii Ari-Pekka Skarp, joka on koulutukseltaan psykologi, teollisen johtamisen insinööri, opettaja ja voimavarakeskeinen työnohjaaja. Hänellä on pitkä kokemus johtamisesta, esimies- ja organisaatiotyöstä sekä valmentajien ja esimiesten koulutuksesta. Hän on myös valmentanut yksilöitä ja työyhteisöjä työterveyshuollossa. Tietoisuutaitoja hän on opiskellut intensiivisesti 20 vuoden ajan ja lisäksi toiminut ohjaajana ja kouluttajana yli 15 vuotta.

Ari-Pekan kirjasta Mielen laboratorio – tietoisuustaidot ja taitava vuorovaikutus (Basam Books, 2019) löytyy lisätietoa täältä. Tutustu myös Ari-Pekan isännöimään Mielen laboratorio podcastiin (https://anchor.fm/mielen-laboratorio), jossa tietoisuustaitoja käsitellään monien mielenkiintoisten vierailijoiden kanssa.

Koulutuksessa käytetään lisäksi vierailevia kouluttajia. Viimeisessä lähijaksossa toisena kouluttajana toimii Suomen johtava mindfulnessin tutkija Ville Husgafvel, jonka artikkeli mindfulnessin juurista on kansainvälisestikin laajalti tunnettu.

Sisältö

Koulutuksessa yhdistetään monimuotoista opiskelua, johon kuuluvat lähipäivien (12 pv) lisäksi omatoiminen harjoittelu, monipuolisiin kirjallisuussuosituksiin perehtyminen sekä vertaistyöskentely. Koulutus on pyritty suunnitelemaan niin, ettei se aiheuttaisi ylimääräistä kuormitusta, vaan päinvastoin toisi keinoja lisätä hyvinvointia ja jaksamista niin työssä kuin arjessakin. Koulutuksen tavoitteiden toteutumiseksi osallistujilta edellytetään sitoutuneisuutta henkilökohtaisten tavoitteiden mukaiseen päivittäiseen mindfulness-harjoitteluun (noin 30 min. / päivä).

Teemat

 • Mitä mindfulness tarkoittaa nykyaikana? - terveys, terapia ja mystiikka
 • Tietoisuuden liittäminen tietoisuustaitoihin
 • Tarkkaavuuden säätelyn, kehotietoisuuden ja tunteidensäätelyn kehittäminen
 • Minuuden syntyminen vuorovaikutussuhteissa
 • Voimavarakeskeinen ajattelu, dialogisuus ja narratiivisuus valmentajan työvälineinä
 • Ryhmäohjauksen taidot ja ryhmädynamiikan tuntemus
 • Asiantuntijuuden kehittäminen reflektiivisessä prosessissa
 • Tiedostamattomien ilmiöiden parissa työskentely
 • Flow-tilan synnyttäminen
 • Harjoitusohjelmien suunnittelu ryhmille ja yksilöllisiin asiakastarpeisiin
 • Kehollisuus, toiminnalliset mentelmät ja mindfulness
 • Käytännön harjoituksia erilaisiin tavoitteisiin

Aikataulu
Kesto: 12 lähiopetuspäivää (sisältäen 2 pv:n mittaisen retriitin)

 • I lähijakso pe–la 7.–8.10.2022
 • II lähijakso pe–la 18.–19.11.2022
 • III lähijakso pe–la 9.–10.12.2022
 • IV lähijakso pe–la 20.–21.1.2023
 • V lähijakso pe–la 17.–18.2.2023
 • VI lähijakso pe–la 24.–25.3.2023 (retriitti)

Lähiopetus ensimmäisenä päivänä klo 9.00–15.30 ja toisena päivänä klo 9.00–15.00


Lisätietoa: koulutussuunnittelija Eija Raatikainen, puh. 044 465 2202, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

Hinta

1700 € sisältäen koulutuksen, sähköisen luentomateriaalin ja harjoitus-CD:n; koulutuksen voi maksaa yhdessä, kahdessa tai neljässä erässä

Ilmoittautuminen

16.9.22 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevan ilmoittautumislinkin kautta; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Koulutuksen rakenne

Ihminen on suhteissa elävä, läpikotaisin sosiaalinen olento. Koulutuksen peruskivenä toimii jokaisen osallistujan oman tietoisuuden kehittäminen ymmärtämään omaa vuorovaikutussuhteissa muodostuvaa minuutta. Tätä tietoisuutta laajennetaan koko koulutuksen ajan teorian, keskustelujen ja harjoitusten kautta.

Koulutuksen alussa osallistujat käyvät läpi 8 viikon mittaisen oman mindfulness-prosessin. Prosessin aikana osallistujat alkavat tiedostaa paremmin mm. tarkkaavuuteen, kehotietoisuuteen ja tunteidensäätelyyn liittyviä psyykkisiä mekanismeja itsessään. Tämän henkilökohtaisen ymmärryksen perustalle rakennetaan tietoisuutta inhimillisissä suhteissa rakentuvasta minuudesta, joka heijastelee niitä kohtaamisia ja tilanteita, joissa olemme päivittäin osallisina. Koulutuksessa tutkitaan myös asiantuntijuuden kehittymistä ja sen tukemista. Asiantuntijuus koskettaa omaa ammattitaitoa, mutta myös oman minuuden ja persoonan ymmärtämistä. Viime kädessä myös tietoisuustaitojen kehittäminen pohjautuu kyvykkyydelle takastella itseä useista eri näkökulmista. Koulutuksen olennaisena osana ovatkin vuorovaikutteiset harjoitteet, joiden kautta osallistujien moniammatillisuus ja moniäänisyys tukevat kunkin osallistujan henkilökohtaista kasvuprosessia.

Oman kasvun ja kehittymisen lisäksi koulutus käsittelee tietoisuustaitojen käyttämistä yksilöiden ja ryhmien ohjauksessa. Koulutuksessa tutustutaan asiakkaiden tavoitteiden mukaisiin valmiisiin harjoitusohjelmiin, sekä opiskellaan perusteita joiden kautta harjoitusohjelmia voidaan räätälöidä henkilökohtaisesti. Tutkimustietoon perehtymisen lisäksi osallistujien omat tavoitteet ja niissä edistyminen koulutuksen aikana toimivat myös konkreettisena tutkimuskohteena. Koulutus päättyy retriittiin, jonka aikana opittuja taitoja syvennetään. Lisäksi koulutukseen liittyvät omat harjoitustyöt esitellään. Nämä voivat olla kirjallisia, toiminnallisia ja / tai taiteellisia.

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru