Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus 2020-2022 (60 op)

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistujat voimavarakeskeisen työskentelyn filosofiaan, teoriaan ja käytäntöön työnohjauksessa. Se antaa erinomaiset valmiudet toimia työnohjaajana tai prosessikonsulttina sekä välineitä asiakastyöhön, ihmisten ja itsen ohjaamiseen. Koulutus täyttää Suomen Työnohjaajat ry:n kriteerit työnohjaajakoulutukselle ja koulutuksen suorittaneet voivat hakea yhdistyksen jäsenyyttä ja liittyä Dialogiset työnohjaajat verkostoon.

Aika ja paikka

2020–2022 Oulu, tarkempi paikka ilmoitetaan kutsussa.

Koulutus kestää 2,5 vuotta (viisi lukukautta) sisältäen 36 lähiopetuspäivää.

Vuoden 2020 koulutuspäivät ovat: 3.–4.2., 10.–11.3., (7.–8.4., 12.–13.5. peruttu) 20.–21.8., 17.–18.9., 13.–14.10., 3.–4.12.2020.

Vuoden 2021 koulutuspäivät ovat: 8.–9.1., 28.–29.1., 23.–24.2., 23.–24.3., 24.–25.5., 14.–15.9., 19.–20.10., 11.–12.11., 20.–21.12.2021

Vuoden 2022 koulutuspäivät ovat: 8.–9.2., 1.–2.3., 15.–16.3., 5.–6.4.2022

Kohderyhmä

Koulutus sopii kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja työyhteisön kehittämistehtävissä toimiville, joilla on vähintään opistotasoinen peruskoulutus ja omakohtaista kokemusta työnohjaukseen osallistumisesta. Koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä.

Kouluttaja

Kouluttajina toimivat vaativan erityistason perheterapeutit:

YTM, sosiaalipsykologi, VET-perheterapeutti ja organisaatiokonsultti Jorma Ahonen
sosionomi sekä perhe- ja pariterapiakouluttaja Tiina Ahonen
sosiaalityöntekijä, VET-perheterapeutti ja lastenpsykoterapeutti Pekka Holm
PsT, perhe- ja pariterapiakouluttaja Eija-Liisa Rautiainen
Koulutuksen järjestävät Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto ja Dialogic Oy (www.dialogic.fi). Koulutuksen johtajana toimii Pekka Holm.

Jorma Ahonen

Olen kouluttanut perheterapeutteja ja työnohjaajia Suomessa yli 20 vuoden ajan. Nykyään koulutan dialogisuuden taitoja myös monissa kansainvälisissä ohjelmissa. Erityisosaamistani on ”Dialogic Design” eli oppimiseen, valmentamiseen ja johtamiseen liittyvien kehittämishankkeiden toteuttaminen dialogisina ja tavoitteellisina prosesseina. Tarvittaessa ja sovitusti käytän oppimisen tukena sosiodraama- ja videomenetelmiä.

Tiina Ahonen

Olen toiminut psykoterapeuttina vuodesta 2004 ja minulla on 20 vuoden työkokemus asiakastyöstä ja johtamisesta kriisityössä, lastensuojelussa ja päihdekuntoutuksessa. Toimin työnohjaajajana ja kouluttajana myös kansainvälisissä ”Open Dialogue” -koulutuksissa. Erityisosaamistani on lapsettomuushoitoihin, sijaisvanhemmuuteen ja kriisityöhön liittyvä ohjaus ja konsultointi sekä Toimiva lapsi- ja perhe – työmenetelmien kouluttaminen.

Pekka Holm

Olen toiminut päätoimisena terapeuttina, työnohjaajana ja kouluttajana 30 vuotta. Olen Dialogic-kouluttajayhteisön johtaja ja toiminut kymmenien perhetyön-, perheterapia- ja työnohjaajakoulutusten vetäjänä. Olen ollut aktiivisesti kehittämässä dialogisia ja voimavarakeskeisiä lähestymistapoja Suomessa. Erityisosaamistani ovat live-työnohjaukset ja konsultaatiot, joissa työntekijöiden lisäksi läsnä ovat heidän asiakkaansa.

Eija-Liisa Rautiainen

Olen toiminut 20 vuotta aikuispsykiatrian avohoidossa ja viimeiset kuusi vuotta päätoimisena kouluttajana ja työnohjaajana. Vastaan Dialogic-kouluttajayhteisössä perhe- ja pariterapiakoulutuksista. Lisäksi toimin kouluttajana työnohjaajakoulutuksissa ja kansainvälisissä ”Open Dialogue” -koulutuksissa. Tein väitöskirjani masennuksen pariterapeuttisesta hoidosta, jonka lisäksi erityisosaamistani ovat dialogiset koulutus- ja työnohjausprosessit. Erityisosaamistani ovat dialogiset ja voimavarakeskeiset työnohjausprosessit erityisesti kasvatus-, opetus- ja sosiaalialoilla.

Sisältö

Koulutus sisältää 36 lähiopetuspäivää, vertaisryhmätyöskentelyä ja ohjattua etäopiskelua. Koulutusohjelman kokonaisuus vastaa 60 opintopistettä. Koulutus kestää viisi lukukautta eli 2,5 vuotta

Keskeiset sisältöalueet
Sosiaalinen konstruktionismi työnohjauksen taustateoriana
Dialogisuus, narratiivisuus, ratkaisukeskeisyys ja reflektiivisyys työnohjauksessa
Yksilö-, ryhmä- ja työyhteisöjen työnohjaus
Minä työnohjaajana, työnohjaajan identiteetti ja etiikka

Työskentelymuodot

Lähiopiskelu (18 x 2 pv)
- workshop-tyylistä teorian opiskelua (16 pv)
- työnohjausharjoittelun työnohjausta (16 pv)
- oman työnohjaajaidentiteetin tutkimusta (4 pv)

Vertaisryhmätyöskentely (16 t / lukukausi)
- luetun teorian reflektointia
- vertaisryhmäohjausta

Ohjattu etäopiskelu
- oman työnohjaustyöskentelyn kehittävä tutkimus ja siihen liittyvä lopputyö
- kirjallisuuteen perehtymistä
- ohjatusti suoritettu yksilötyönohjaus, vähintään 24 oppituntia
- ohjatusti suoritettu ryhmäohjaus, vähintään 48 oppituntia

Hinta

6800 €, sisältää opetuksen, työnohjausharjoittelun työnohjauksen ja monistettavan materiaalin. Maksu suoritetaan erissä lukukausittain tai sopimuksen mukaan.

Ilmoittautuminen

Koulutukseen haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta tulee käydä ilmi
– hakijan nimi, ikä ja yhteystiedot
– koulutus, ammatti ja työpaikka (mahd. aikaisemmatkin)
– muu koulutus, jolla on hakijan mielestä merkitystä
– kokemukset työnohjauksesta
– mahdollinen oma terapia
– miten työnohjaus ja koulutukseen haku liittyvät hakijan tulevaisuuteen
– lyhyt tarina hakijan nykyisestä elämäntilanteesta

Hakuaika    
Hakemukset toimitetaan 30.11.2019 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan, os. PL 2437 (Torikatu 22 A, 2. krs), 90014 Oulun yliopisto tai sähköpostilla osoitteeseen riitta.niku(at)pohjois-pohjanmaa.fi

Valintahaastattelu    
Hakijat kutsutaan hakemusten perusteella valintahaastatteluun, joka järjestetään lauantaina 14.12.2019 Oulussa

Koulutuspaikan vastaanottaminen
Koulutukseen hyväksytyt opiskelijat vahvistavat osallistumisensa viimeistään 19.12.2019.

Lisätiedot  

Koulutussuunnittelija Riitta Niku, riitta.niku(at)pohjois-pohjanmaa.fi tai 044 465 2201
Koulutuksen sisällön osalta kysymyksiin vastaa koulutuksen johtaja Pekka Holm pekka.holm(at)dialogic.fi tai 040 546 7741

Voimavarakeskeisyys

Voimavarakeskeisessä työnohjauksessa painotetaan sitä, että työyhteisöjen ja osaamisen kehittäminen on aina vastavuoroinen ja inhimillinen prosessi. Ideoilla ja tavoitteilla on paremmat mahdollisuudet muuttua käytännöksi, kun ihmiset ovat alusta asti itse olleet rakentamassa uutta ymmärrystä ja toimintaa.

Ihmiset rakentavat todellisuuttaan vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Tätä inhimillistä prosessia kutsutaan dialogiksi. Dialogisuuteen perustuva työnohjaus lähtee siitä perusolettamuksesta, että ihmiset voivat eniten vaikuttaa omiin ajattelu- ja toimintatapoihinsa (sisäinen dialogia). Työyhteisöjen on pidettävä huoli siitä, että jäsenet ymmärtävät toinen toisiaan ja että heitä rohkaistaan aktiiviseen, vastuulliseen toimintaan.

Dialogiseen yhteistyöhön ja toimintaan liittyvät myös seuraavat kaksi oletusta:
- Innovatiivisuus ja luovuus vahvistuvat silloin, kun ihmiset yhdessä tutkivat, keskustelevat tai toimivat jotenkin ”sopivasti erilailla” (dialoginen konsultointi tai työnohjaus).
- Muutos, kehitys, kasvu ja oppiminen tapahtuu todennäköisemmin silloin, kun ihmiset yhdessä löytävät tai luovat tilaa ja vaihtoehtoja (dialoginen konsultointi)  -  ja epätodennäköisemmin silloin, kun heitä yksipuolisesti ohjataan ns. ”oikeata kohti” (asiantuntijakonsultointi)

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru