Vuosiloma-asiat

15.02.2023 Kuusamo, Verkossa

Vuoden 2005 vuosilomalain voimaan tulon jälkeen on tehty lukuisia muutoksia varsinkin 2010-luvulla. Näistä mainittakoon esim. työssäolon veroiset ajat, lisävapaapäivät, kausipalkkaisten vuosilomapalkka, lomakorvaus työsuhteen päättyessä, työkyvyttömyys vuosiloman alkaessa ja aikana sekä siirretyn vuosiloman ajankohta, lomapalkkalaskelma ja -kirjanpito sekä vuosilomakustannusten korvaaminen työnantajalle.

Aika ja paikka

Ke 15.2.23 klo 8.30-12.30 Kuusamo ja verkko

Koulutukseen voi osallistua joko paikan päällä Kuusamossa tai etänä omalla laitteella (Zoom). Tarkemmat ohjeet etäosallistumiseen sekä koulutuspaikka lähetetään osallistujille koulutuskutsussa noin viikko ennen koulutuksen ajankohtaa.

Kohderyhmä

•    Esimies- ja työnjohtotehtävissä olevat, esim. työnjohtajat, henkilöstö-/talousosaton päälliköt, työsuhdepäälliköt, palkkakonttorin esimiehet ja palkanlaskijat, atk-henkilöt silloin kun tehdään muutoksia omiin palkkaohjelmiin
•    Henkilöt, jotka valvovat palkansaajien etua valittuina edustajina, kuten esim. luottamushenkilöt ja työsuhdevaltuutetut
•    Pienyritysten toimitusjohtajat
•    Oikeustiedettä opiskelemaan lähtevät ja työlainsäädäntöä tenttivät

Kouluttaja

Varanotaari, OTK Maire Kokko

Sisältö

•    Yleiset säännökset
•    Vuosiloman pituus
•    Vuosiloman antaminen
•    Vuosilomapalkka ja lomakorvaus työsuhteen aikana
•    Lomakorvaus työsuhteen päättyessä
•    Erinäiset säännökset

Hinta

105 € osallistuttaessa lähiryhmässä sisältäen koulutuksen, koulutusmateriaalin ja lounaan

95 € osallistuttaessa etänä sisältäen koulutuksen ja koulutusmateriaalin

Ilmoittaudu

1.2. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Koulutus järjestetään, mikäli on riittävästi ilmoittautuneita em. määräaikaan mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Tiedustelut:

Koulutussuunnittelija Johanna Riekki
p. 040 753 5716
johanna.riekki@kuusamo.fi