Yhteiskuntaopin abikurssi (20 t)

Onnistu ylioppilaskirjoituksissa, tule vahvistamaan osaamistasi kesäyliopistoon!

Aika ja paikka

Ma–pe 8.–12.3.2021 klo 16.30–19.45

Kurssi toteutetaan etäopetuksena Zoom-verkkoympäristössä.

Kohderyhmä

Kurssi soveltuu ainereaaliin valmentautuvien ohella myös muille alalle suuntautuville.

Kouluttaja

FL Tuula Siira

Tuulalla on pitkä kokemus lukion aineenopettajana ja kirjoituksiin preppaajana.

Sisältö

Yhteiskuntaopin abi-/kertauskurssilla käymme läpi lukion yhteiskuntaopin koko oppimäärän pääpiirteissään. Lisäksi perehdymme vanhoihin yo-kysymyksiin ja syvennymme vastaustekniikkaan ja hyvän vastauksen tunnuspiirteisiin.

Yhteiskuntaopin oppimäärä koostuu seuraavista kursseista:

YH1 Suomalainen yhteiskunta, jossa perehdymme suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen järjestelmiin sekä yhteiskuntahistoriaan. Keskeisiä teemoja, joita kurssilla kertaamme, ovat demokratia, vallanjako, valta ja vaikuttaminen, hyvinvointiyhteiskunta, oikeusvaltio ja kansalaisyhteiskunta. Tutustumme niin viralliseen kuin epäviralliseen vaikuttamiseen ja Suomen puoluejärjestelmään. Kuljetamme koko ajan ylikansallista tasoa eli Euroopan unionia mukana asioita tarkastellessamme ja päivitämme tiedot reaaliaikaisiksi kytkemällä asiat käytännön tasolle muun muassa medioita seuraamalla.

YH2 Taloustieto johdattaa Suomen kansantalouden ja sen kiertokulun ymmärtämiseen. Opiskelemme taloustiedon peruskäsitteet ja markkinatalouteen keskeisesti kytkeytyvät kansantalouden häiriöt, kuten esimerkiksi suhdannevaihtelut. Talouspolitiikkaa ja siinä tapahtuneita muutoksia EMU-jäsenyyteen liittyen tutkimme niin ikään. Käymme hyödyke-, työ- ja rahamarkkinoiden osalta läpi kaikki olennaiset asiat ja saamme valmiudet seurata talousuutisointia, jota myös hyödynnämme kurssilla. Kytkemme Suomen kansantalouden ilmiöt Euroopan unionin suljettuun talousalueeseen, euroalueeseen sekä globaaliin talouteen.

YH3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma tarjoaa meille tilaisuuden hahmottaa laaja-alaisesti Euroopan unionia ja sen toimintaa sekä kaiken toiminnan ja vaikuttamisen globaalia ulottuvuutta. Euroopan unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikka nousee keskiöön tämän päivän turvallisuuspoliittisia haasteita ajatellen. Kurssilla käsitellään Euroopan unionia niin institutionaalisesta kuin kansalaisenkin näkökulmasta. Se, miten EU-jäsenyys on vaikuttanut Suomeen yhtä lailla kuin se, mikä on EU:n nykytila, muodostavat mielenkiintoisia tarkastelukulmia Brexiteineen ynnä muineen.

YH4 Kansalaisen lakitieto avaa ovia oikeudelliseen ajatteluun ja oikeustapausten ratkaisemiseen. Kertaamme kaikki opetussuunnitelmaan kuuluvat oikeudenalat kuten sopimusoikeuden, perheoikeuden, työoikeuden, kuluttajansuojan, velat ja vakuudet, asumisen, perintö- ja jäämistöoikeuden ja rikosoikeuden keskeisine sisältöineen. Vertailemme rikos- ja riita-asian oikeudenkäyntiä ja perehdymme lakitiedon peruskurssin käsitteisiin. Kuten kaikkien muidenkin kurssien kohdalla harjoittelemme ja syvennämme tietouttamme myös vanhoja yo-tehtäviä läpikäymällä.

Jos koronapandemia sallii lähiopetuksen, suosittelemme ottamaan kurssille mukaan oman kannettavan tietokoneen.

Lisätietoa: koulutussuunnittelija Eija Raatikainen, puh. 044 465 2202, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

Hinta

70 € sisältäen opettajan laatiman oppimateriaalin

 

Ilmoittautuminen

22.2.2021 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan alla olevan ilmoittautumislinkin kautta; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Opiskelijapalautteita

Palautteita edellisiltä Tuulan pitämiltä kursseilta:

Hyviä vinkkejä koskien yo-kirjoituksiin lukemista sekä uusia tapoja ajatella kysymykseen vastaamista.

Opettaja oli ammattitaitoinen, opin syventämään ja tekemään käytännön esimerkkejä oppimistani asioista.

Oli ilo olla tämän opettajan opetuksessa! Mahtavaa osaamista ja jakamista!