Yhteiskuntaoppi 60 op (OY)

Sisältö

Yhteiskuntaoppi 60 op

Yhteiskuntaoppi on kouluissa opetettava aine ja se liittyy yleensä ns. toisena opetettavana aineena historian opettajan virkoihin.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuuksista annetun asetuksen (986/1998, muutosasetus 865/2005) mukaiset opetettavan aineen opinnot yhteiskuntaopissa (60 op) voi koota kesällä 2021 ja lukuvuonna 2021-2022 Oulun yliopiston opintovaatimusten alaisesta tarjonnasta Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistossa seuraavasti:

Sosiologia, perusopinnot 25 op (tarjolla kesällä 2021 ja 2022)
Kauppatiede, perusopinnot 25 op
ay700740P Lakitiedon kurssi 5 op

Muut opinnot 5 op (valitaan yksi opintojakso):

Filosofia 25 op:
700600P Johdatus filosofiaan 5 op TAI
700618P Etiikka ja yhteiskuntafilosofia 5 op TAI
Filosofia 35 op:
700624A Arvot, etiikka ja politiikka nykypäivän maailmassa 5 op TAI
Viestintä 25 op:
695100P Johdatus viestintään 5 op

Opetettava aine ja vastaavuustodistus

Jos opiskelija haluaa opinnoista erillisen vastaavuustodistuksen, jossa todistetaan opintojen tuottama kelpoisuus opettaa ko. oppiainetta, hän tekee vastaavuustodistushakemuksen tiedekuntaan. Vastaavuustodistus on maksullinen. Lisätietoja vastaavuustodistuksista saa opinnoista vastaavan tiedekunnan koulutuksen lähipalveluista study.humanities(at)oulu.fi.

Ilmoittautuminen ja opintojen maksut

Ilmoittautumisissa ja hinnoittelussa noudatetaan kunkin opintokokonaisuuden/-jakson omia ohjeita.

Lisätietoa

Koulutussuunnittelija
Jaana Rantanen,
jaana.rantanen@pohjois-pohjanmaa.fi,
044 465 2204

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru