Yhteiskuntaoppi 60 op (OY) - ayA100009

Sisältö

Yhteiskuntaoppi on kouluissa opetettava aine ja se liittyy yleensä ns. toisena opetettavana aineena historian opettajan virkoihin.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuuksista annetun asetuksen (986/1998, muutosasetus 865/2005) mukaiset opetettavan aineen opinnot yhteiskuntaopissa (60 op) voi koota lukuvuonna 2019-2020 seuraavasti:

Kauppatiede, perusopinnot 25 op
ay700740P Lakitiedon kurssi 5 op
Sosiologia, perusopinnot 25 op (suoritusmahdollisuus myös kesällä 2020)

Muut opinnot 5 op (valitaan yksi opintojakso):

Filosofia (perusopinnot):
ay700600P Johdatus filosofiaan 5 op TAI
ay700618P Etiikka ja yhteiskuntafilosofia 5 op TAI
Filosofia (aineopinnot):
ay700624A Arvot, etiikka ja politiikka nykypäivän maailmassa 5 op TAI
Viestintä (perusopinnot):
695100P Johdatus viestintään 5 op

Opetettava aine ja vastaavuustodistus

Jos opiskelija haluaa opinnoista erillisen vastaavuustodistuksen, jossa todistetaan opintojen tuottama kelpoisuus opettaa ko. oppiainetta, hän tekee vastaavuustodistushakemuksen tiedekuntaan. Vastaavuustodistus on maksullinen. Lisätietoja vastaavuustodistuksista saa opinnoista vastaavan tiedekunnan koulutuksen lähipalveluista study.humanities(at)oulu.fi.

Ilmoittautuminen ja opintojen maksut

Ilmoittautumisissa ja hinnoittelussa noudatetaan kunkin opintokokonaisuuden/-jakson omia ohjeita.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Lisätietoa

Koulutussuunnittelija
Jaana Rantanen
jaana.rantanen@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2204