Yhteiskuntaoppi 60 op (OY)

Sisältö

Yhteiskuntaoppi 60 op

Yhteiskuntaoppi on kouluissa opetettava aine ja se liittyy yleensä ns. toisena opetettavana aineena historian opettajan virkoihin.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuuksista annetun asetuksen (986/1998, muutosasetus 865/2005) mukaiset opetettavan aineen opinnot yhteiskuntaopissa (60 op) voi koota lukuvuonna 2020-2021 Oulun yliopiston avoimen yliopiston tarjonnasta seuraavasti:

Sosiologia, perusopinnot 25 op (tarjolla kesällä 2020 ja 2021)
Kauppatiede, perusopinnot 25 op
ay700740P Lakitiedon kurssi 5 op

Muut opinnot 5 op (valitaan yksi opintojakso):

Filosofia 25 op:
700600P Johdatus filosofiaan 5 op TAI
700618P Etiikka ja yhteiskuntafilosofia 5 op TAI
Filosofia 35 op:
700624A Arvot, etiikka ja politiikka nykypäivän maailmassa 5 op TAI
Viestintä 25 op:
695100P Johdatus viestintään 5 op

Opetettava aine ja vastaavuustodistus

Jos opiskelija haluaa opinnoista erillisen vastaavuustodistuksen, jossa todistetaan opintojen tuottama kelpoisuus opettaa ko. oppiainetta, hän tekee vastaavuustodistushakemuksen tiedekuntaan. Vastaavuustodistus on maksullinen. Lisätietoja vastaavuustodistuksista saa opinnoista vastaavan tiedekunnan koulutuksen lähipalveluista study.humanities(at)oulu.fi.

Ilmoittautuminen ja opintojen maksut

Ilmoittautumisissa ja hinnoittelussa noudatetaan kunkin opintokokonaisuuden/-jakson omia ohjeita.

Lisätietoa

Koulutussuunnittelija
Jaana Rantanen,
jaana.rantanen@pohjois-pohjanmaa.fi,
044 465 2204