Yhteistyötä ja yksilöllistä tukea oppilaan ja opiskelijan hyväksi (etäkoulutus)

Aika ja paikka

Koulutus toteutuu reaaliaikaisena verkko-opetuksena, johon sisältyy kahdeksan kokoontumiskertaa.

Ke 29.9.2021 klo 12.00-16.00

Ke 3.11.2021 klo 12.00-16.00

To 2.12.2021 klo 12.00-16.00

To 13.1.2022 klo 12.00-16.00

To 10.2.2022 klo 12.00-16.00

To 17.3.2022 klo 12.00-16.00

Ke 13.4.2022 klo 12.00-16.00

Ke 11.5.2022 klo 12.00-16.00

Koulutukseen osallistutaan omalta laitteelta. Tarkemmat ohjeet lähetetään ilmoittautuneille sähköpostilla.

Kohderyhmä

Opiskeluhuollon henkilöstö (koulukuraattorit, vastaavat kuraattorit, koulupsykologit, kouluterveydenhoitajat, psyykkari, tsempparit) sekä oppilashuollon kanssa työskentelevät tahot sivistystoimessa, vapaa-ajantoimessa, perheneuvolassa, terveydenhuollossa, sosiaalihuollossa ja poliisissa

Kouluttaja

YTM, kouluttaja, työnohjaaja Aila Kauranan je koulukuraattori, kouluttaja, työnohjaaja Pentti Miettinen

Sisältö

  • Opiskeluhuoltotyö muutoksen keskellä (eri tekijöiden aiheuttamat muutospaineet arjessa, työtavoissa ja rakenteissa)
  • Ryhmästä nouseva asiantuntijuus lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen turvaajana (omassa toimintaympäristössä, suhteessa asiakkaisiin ja yhteistyötahoihin)
  • Lainsäädäntö työn sisällön ja toimintavallan määrittäjänä ja mahdollisuuksien antajana
  • Yhteisen työn monet ulottuvuudet
  • Työnjaosta jaettuun yhteiseen ymmärrykseen lapsen/nuoren parhaaksi

Koulutuksessa käytetään oheismateriaalima soveltuvaa alan kirjallisuutta ja ajankohtaista verkkomateriaalia.

Hinta

800 €

Ilmoittautuminen

8.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Pyhäjärven toimipaikkaan alla olevan ilmoittautumislinkin kautta

Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru