Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi 5 op (OY) - ay694959Y

Tämä opintojakso on kielten ja kirjallisuuden sekä logopedian tutkinto-ohjelmien yhteinen jakso.

Aika ja paikka

Tiistaisin ja torstaisin ajalla 7.1.-13.2.2020 klo 16.30-19.30, lisäksi maanantaisin 13.1. ja 20.1. klo 16.30-19.30 (huom. ei opetusta to 30.1. eikä to 6.2.)

Huom!  Muutoksia aikataulussa.

Opetus järjestetään Oulun yliopistolla, Linnanmaalla. Tarkemmat opetussalit ilmoitetaan kurssikutsussa, jonka opiskelijat saavat sähköpostilla ilmoittautumisajan päätyttyä.

Kouluttaja

FM Jukka Mettovaara

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa analysoida kielen rakennetta tieteellisesti ja systemaattisesti. Opiskelija osaa soveltaa fonetiikan, fonologian, morfologian, syntaksin ja semantiikan analyyttisia työkaluja uuteen kielelliseen aineistoon sekä määritellä kielitieteen ja fonetiikan keskeisen peruskäsitteistön.

Sisältö

Kielitieteen peruskäsitteet ja -analyysi. Pääpaino on fonetiikalla, fonologialla, morfologialla ja syntaksilla.

Suoritustapa

Luennot (48 t) ja itsenäistä työskentelyä, kotitehtävät ja tentti.

Tentti

Ma 17.2., ma 9.3. klo 17.00-20.00.

Viimeisimmät uusintatentit siirretään myöhemmälle ajankohdalle. Kesäyliopisto ilmoittaa uudesta ajankohdasta opiskelijoille sen selvittyä.

Arviointi

Asteikolla 0-5

Oppimateriaali

Oheislukemisto:
Kalevi Wiik: Fonetiikan perusteet (2. uudistettu laitos) s. 7–99 (10–126)
Fred Karlsson: Yleinen kielitiede (uudistettu laitos) s. 63–237

Huomioitavaa

Jos olet ilmoittautunut Logopedian 25 op opintokokonaisuuteen, sinun ei tarvitse ilmoittautua erikseen tälle kurssille tämän kurssisivun kautta.

Hinta

160 €

Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijoille kurssi on maksuton. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä koulutusohjelmasi sekä tiedekuntasi.

Huom! Kurssi on maksuton Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijoille vain yksittäisenä opintojaksona suoritettaessa. Logopedian 25 op opinnoissa kurssi sisältyy kokonaisuuden hintaan, ja on maksullinen myös Oulun yliopiston opiskelijoille.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen kurssille ma 16.12.2019 mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija
Anne Pohjanen,
anne.pohjanen@pohjois-pohjanmaa.fi,
044 465 2207