Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi 5 op (OY) - ay694959Y

Opintojakso on kielten ja kirjallisuuden sekä logopedian tutkinto-ohjelmien yhteinen jakso.

Aika ja paikka

Syksyllä 2021: maanantaisin ajalla 4.10.-29.11.2021 klo 16.30-19.45 (ei opetusta syyslomaviikolla 43 eikä ma 1.11.)

keväällä 2022 ma 10.1., ti 11.1., ma 17.1., ti 18.1. ja ti 25.1.2022 klo 16.30-19.45

Etäopinnot

Kouluttaja

FM Mikko Memonen

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa analysoida kielen rakennetta tieteellisesti ja systemaattisesti. Opiskelija osaa soveltaa fonetiikan, fonologian, morfologian, syntaksin ja semantiikan analyyttisia työkaluja uuteen kielelliseen aineistoon sekä määritellä kielitieteen ja fonetiikan keskeisen peruskäsitteistön.

Sisältö

Kielitieteen peruskäsitteet ja -analyysi. Pääpaino on fonetiikalla, fonologialla, morfologialla ja syntaksilla.

Toteutustavat

Luentoja 48 h (lukuvuosi 2021-2022 etäopinnot) + itsenäistä työskentelyä 87 h

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Kotitehtävät ja luentokuulustelu

Arviointi

Asteikolla 0-5

Oppimateriaali

Oheislukemisto

Huomioitavaa

Jos olet ilmoittautunut Logopedian 25 op opintokokonaisuuteen, sinun ei tarvitse ilmoittautua erikseen tälle kurssille tämän kurssisivun kautta.

Hinta

160 €

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 17.9.2021 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan.

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru