Ymmärrä mitä kipua hoidat – tietotaitoa lisäävä kipukoulutus

30.03.2023 Oulu

Kivun hoidon kulmakivi on erottaa erilaiset kivut toisistaan. Selkein vedenjakaja on kudosvaurio- eli nosiseptiivisen sekä hermoperäisen kivun erottaminen toisistaan. Näiden lisäksi kivun tausta voi olla sympaattinen - joista tunnetuin oireisto liittyy alueelliseen kipuoireyhtymään eli CRPS:aan - tai psykogeeninen. Näiden kiputilojen sekä niiden yhdistelmien tunnistaminen perustuu pitkälti anamneesiin ja asiakkaan kliiniseen tutkimukseen. Tunnistamisen jälkeen asianmukaisen hoidon valitseminen on helpompaa ja hoitotulokset paranevat.

Käden taitoja ja erilaisten kiputilojen ymmärtämistä lisäävä koulutus lääkäreille sekä fysio- ja toimintaterapeuteille

Aika

30.3.23

Paikka

Oulu

Kenelle

Kipupotilaita hoitaville terveydenhuollon ammattihenkilöille, erityisesti lääkäreille, fysioterapeuteille ja toimintaterapeuteille

Hinta

230 €

Ilmoittautuminen

13.3.23 mennessä

Lisätietoa

koulutussuunnittelija Eija Raatikainen
eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2202

Aika ja paikka

To 30.3.23 klo 9.00–16.00 Oulu

Kohderyhmä

Kipupotilaita hoitavat terveydenhuollon ammattihenkilöt, erityisesti lääkärit, fysioterapeutit ja toimintaterapeutit

Kouluttaja

Anestesiaerikoislääkäri Ari-Matti Huotari, psykoterapeutti, kivunhoidon erityispätevyys

Tavoitteet

Hoidon kannalta on usein tärkeää tunnistaa minkälaisesta sairaudesta tai oireesta on kyse. Useimmiten tämä selvittely onnistuu hyvän anamneesin ja asianmukaisen kliinisen tutkimuksen perusteella. Anamneesin tukena on hyvä käyttää erilaisia tunnistamista helpottavia kyselylomakkeita, joiden avulla on mahdollista arvioida myös kivun tuottamaa toimintakyvyn haittaa. Oireen tausta vaikuttaa merkittävästi hoitovalintoihin ja hoitojen ennusteeseen.

Yhä useammin TULES-oireisen potilaan ensikontakti on fysioterapeutin vastaanotolla. Yksityissektorilla näin on ollut pitkään ja monet terveyskeskukset sekä työterveyshuollot ovat siirtymässä tähän käytäntöön selkäpotilaiden lisäksi monissa niveloireissa.

Suuri osa erilaisista erikoiskoulutuksista antaa hyvän valmiuden lihasvoimien, refleksien sekä liikelaajuuksien tutkimiseen mutta usein diagnostiikan kannalta oleellisinta; luotettavan neurologisen tutkimisen tekemistä ei juurikaan opeteta. Tämä koulutus antaa valmiudet potilaan oirekuvan selvittämiseen sekä kliiniseen tutkimiseen taustaltaan erilaisissa kiputiloissa.

Koulutuspäivän tavoitteena on

 • ymmärtää keskus- ja ääreishermoston normaali sekä erilaisten traumojen ja sairauksien aiheuttama patologinen toiminta
 • ymmärtää kivunviestintäjärjestelmän toiminta sekä sen häiriöt
 • tunnistaa taustaltaan erilaiset kiputilat potilaan esitietoja, oirekartoitus- ja kyselylomakkeita sekä kliinistä tutkimusta käyttäen
 • hallita potilaan kliininen neurologinen tutkimus epäiltäessä erilaisia hermoperäisiä kiputiloja ja erottaa ne muista kiputiloista
 • ymmärtää missä tilanteissa potilas on tarpeen lähettää eteenpäin
 • ymmärtää tavallisimpien hermoperäisen kivun diagnostiikassa käytettävien konetutkimusten antama informaatio sekä tutkimuslöydösten tai niiden puuttumisen kliininen merkitys

Sisältö

Kipuradaston toiminta
Nosiseptinen vs neuropaattinen kipu
Hermoperäisen kivun oirekuvan tunnistaminen

 • Anamneesi ja kyselylomakkeiden käyttö anamneesin tarkentamisessa
 • Oirekartoituslomakkeet
 • McGillin kipukysely
 • Kipupiirroksen käyttö ja tulkinta

Idiopaattisen kivun erotusdiagnostiikka sekä fibromyalgia
Erilaisten hermoperäisten kiputilojen tavallisimmat syyt ja niiden tunnistaminen
Alueelliset kipuoireyhtymät (CRPS I ja II)
Ohuiden C-hermosäiden sairaudet ja niiden tunnistaminen
Kipuun uupumisen tunnistaminen
Ylä- ja alaraajaoireisen potilaan kliininen tutkimus

 • Motoriikka ja refleksit
 • Neurologiset löydökset myeliinitupellisten sekä ohuiden hermosäikeiden vaurioissa ja sairauksissa
 • Tavallisimmat kliiniset testit epäiltäessä yleisimpiä hermoperäisiä kiputiloja
 • Autonomisen hermoston toiminnanhäiriöön liittyvät löydökset

Koulutus koostuu luennoista, videopotilastapauksista, demonstraatioista sekä käytännön harjoittelusta pareittain. Koulutuksen painopiste on hermoperäisen kivun tunnistamisessa sekä osaamisen laajentamisessa lihasvoimien ja refleksien tutkinnasta tuntostatuksen tekemiseen ja tarvittaessa sen laajentamiseen eri tilanteissa.

 

Hinta

230 € sisältäen materiaalin

Ilmoittaudu

13.3.23 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevan ilmoittautumislinkin kautta; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.