Yritysjärjestelyjen hyödyntämismahdollisuudet sukupolvenvaihdoksissa (lähi-/etäkoulutus)

Koulutuksessa perehdytään yritysrakenteen muutoksiin liittyviin keskeisiin yhtiö- ja vero-oikeudellisiin kysymyksiin käytännön esimerkkejä hyödyntämällä. Tarkastelunäkökulmana on erityisesti se, missä tilanteissa tulee harkittavaksi yritysrakenteen muutokset. Päivän aikana perehdytään myös sekä tuloverolain että perintö- ja lahjaverolain sukupolvenvaihdoshuojennussäännöksiin monien käytännön esimerkkien avulla.

Aika ja paikka

Pe 5.11.2021 klo 9.00–16.00

Koulutukseen voi osallistua

 • paikan päällä Oulussa (paikka ilmoitetaan tarkemmin kutsussa)
 • etänä omalta laitteelta
 • etäryhmässä Kuusamossa, Pyhäjärvellä, Raahessa tai Ylivieskassa (paikka ilmoitetaan tarkemmin kutsussa)

Kohderyhmä

Lakimiehet, oikeusavustajat, pankkijuristit, notariaattien, maistraattien, tilitoimistojen ja verotoimiston henkilöstö

Kouluttaja

Professori Jaakko Ossa, Turun yliopisto

Sisältö

Yritysrakenteen muutokset

 • Yritysmuodon muutostilanteet
 • Sulautuminen
  • sulautumistyypit ja niiden verokohtelu
  • verosuunnittelun ja veronkierron rajanvetotilanteet sulautumisessa
 • Jakautuminen
  • jakautumistyypit ja niiden verokohtelu
  • jakautuminen, osakkeiden jatkoluovutus ja purkaminen – verosuunnittelua vai veronkiertoa?
  • tulon muuntaminen verovapaaksi – verosuunnittelua vai veronkiertoa?
  • jakautuminen ja sukupolvenvaihdoshuojennuksen menettämisriski
 • Liiketoimintasiirto
  • liiketoimintakokonaisuuden käsite
  • siirrossa käytettävä arvo
  • millaisissa tilanteissa hyödynnetään liiketoimintasiirtoa?
 • Osakevaihto
  • osakevaihto yhtiö- ja vero-oikeudessa
  • osakevaihto ja 10 %:n sääntö
  • veronsuunnittelun ja veronkierron rajanvetotilanteita
  • osakevaihto ja sukupolvenvaihdoshuojennuksen menettäminen
 • Osakeyhtiön omien osakkeiden hankkiminen
  • osakeyhtiölain sääntely: oma pääoma ja yhtiön maksukykyisyys
  • omien osakkeiden hankkiminen – peiteltyä osinkoa vai ei?
  • omien osakkeiden hankkiminen ja sukupolvenvaihdos
  • omien osakkeiden hankkiminen ja alihintainen kauppahinta

Yrityksen sukupolvenvaihdos

 • Yritysvarallisuuden käyvän arvon määrittäminen
  • vertailukauppa
  • arvonmääritysmenetelmät
  • osakkeiden erilajisuuden merkitys
  • osakassopimuksen ja lunastuslausekkeen merkitys
  • Verohallinnon ohje
 • Luovutusvoiton verovapauden edellytykset tuloverotuksessa
  • luovutuksen kohde
  • luovutuksen osapuolten välinen sukulaisuus
  • luovutettavan omaisuuden omistusaika
  • huojennuksen menettäminen
 • Huojennussäännökset perintö- ja lahjaverotuksessa
  • huojennuksen määrän laskeminen (40 %:n sääntö) ja veron maksuaika
  • yrityksen tai sen osan määritelmä – mitä tarkoittaa taseenaukaisu ja viimeaikainen verotuskäytäntö
  • omistusosuusvaatimus – yhteisomistajuuden mahdollisuudet ja ongelmat?
  • yritystoiminnan jatkaminen - minkälainen toiminta tai osallistuminen on jatkamista?
  • huojennuksen menettäminen: pääosan luovuttaminen, yritysjärjestelyt ja liiketoiminnan lopettaminen
 • Lahjanluonteinen kauppa
  • alihintaisuus- verotettava lahja?
  • alihintaisuuden vaikutus luovuttajan verotuksessa
  • lahjanluonteinen kauppa sukupolvenvaihdoksessa

Koulutuksen viimeinen tunti (klo 15–16) varataan kysymyksille ja keskustelulle.

Hinta

180 € sisältäen sähköisen luentomateriaalin

Ilmoittautuminen

18.10. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevan ilmoittautumislinkin kautta

Jos osallistut omalta laitteeltasi, valitse toimipaikaksi Oulu.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Oulun toimipaikka:
Eija Raatikainen, puh. 044 465 2202, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

Kuusamon toimipaikka:
Johanna Riekki, puh. 040 753 5716, johanna.riekki@kuusamo.fi

Pyhäjärven ja Ylivieskan toimipaikka:
Minna Saharinen, puh. 040 775 6931, minna.saharinen@pyhajarvi.fi

Raahen toimipaikka:
Elina Katilakoski, puh. 044 439 3301, elina.kattilakoski@raahe.fi

 

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru