Yritysvarallisuus testamentin ja edunvalvontavaltuutuksen näkökulmasta

Omaisuuteen sisältyvää yritysvarallisuutta ja siitä johtuvia erityiskysymyksiä ei välttämättä huomioida riittävästi jäämistösuunnittelussa tai testamentteja ja edunvalvontavaltakirjoja laadittaessa, mistä saattaa seurata myöhemmin ongelmia. Rintaperillisiäkin jättävällä perittävällä on lakiosasäännöstön puitteissa enemmän liikkumavaraa kuin ehkä yleisesti hahmotetaan. Toisaalta oman toimintakykynsä heikentymisen varalta edunvalvontavaltakirjaa suunnitteleva yrittäjä tai päätäntävaltaa yhtiössä käyttävä osakas joutuu ottamaan huomioon näihin tehtäviin luonnostaan liittyvät valtuutuksen rajat.

Aika ja paikka

Ke 14.10.2020 klo 9.00–15.00

Lähiopetus Oulussa, etäryhmät Kuusamossa, Pyhäjärvellä, Raahessa ja Ylivieskassa; paikka ilmoitetaan tarkemmin sähköpostiin lähetettävässä kutsussa.

Voit osallistua koulutukseen etäluentona myös omalta koneeltasi.

Kohderyhmä

Asianajajat, pankkien varainhoitohenkilöstö, edunvalvonnan lakimiehet ja muukin lakimieskunta, joka työssään joutuu tekemisiin yritysomaisuuden sukupolvenvaihdosten ja jäämistösuunittelun kanssa

Kouluttaja

OTT, dosentti Eva Gottberg (aamupäivä) ja professori Jaakko Ossa (iltapäivä)

Eva Gottberg on paikan päällä Oulussa, Jaakko Ossan osuus välitetään etäyhteydellä.

Sisältö

Päivän aluksi tarkastellaan testamenttiin ja edunvalvontavaltuutukseen liittyviä säännöksiä ja niiden käyttöalaa yritysvarallisuuden näkökulmasta. Yritysvarallisuuden osalta keskeisessä asemassa on yritysvarallisuuden käyvän arvon määrittäminen sekä se, miten yrityksen päätöksenteossa huomioidaan yityksen vaiheittainen siirto esimerkiksi rintaperillisille. Keskeisessä asemassa on tällöin yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen tarkastelu ja niiden ajantasaistaminen.

Ohjelma:

klo 9.00–11.30 Eva Gottberg
- Perillisten tasa-arvoisen kohtelun vaatimuksesta
- Elinkeinon sukupolvenvaihdoksen perintöoikeudellinen viitekehys
- Edunvalvontavaltuutus ja erityistyyppinen omaisuus

klo 12.3015.00 Jaakko Ossa
- Yritysvarallisuuden käyvän arvon määrittäminen - miten hoimioidaan esimerkiksi rintaperillisten tasajaossa?
- Varallisuuden vaiheittaisen siirron mahdollisuudet ja uhat
- Osakassopimuksen merkitys - mistä asioista tulee osakassopimuksessa sopia?
- Osakeyhtiön päätöksentekomenettely - erilajisten osakkeiden hyödyntämismahdollisuudet
- Yritystoiminnan jatkaminen tai lopettaminen - lopettamisen käytännön toteuttaminen ja veroseuraamukset

Hinta

170 € Oulussa / 160 € Kuusamossa / 150 € Pyhäjärvellä, Raahessa, Ylivieskassa ja omalta koneelta sisältäen sähköisen luentomateriaalin ja kahvin / teen, Kuusamossa paikan päällä osallistuville myös lounaan

Ilmoittautuminen

25.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun, Kuusamon, Pyhäjärven, Raahen tai Ylivieskan toimipaikkaan

Jos osallistut omalta koneeltasi, valitse tällöin toimipaikaksi Oulu.

Oulun ryhmässä on rajoitettu osallistujamäärä, voimme ottaa paikan päälle korkeintaan 20 osallistujaa koronaan liittyvien turvaetäisyyksien vuoksi.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Oulun toimipaikka:
Eija Raatikainen, puh. 044 465 2202, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

Kuusamon toimipaikka:
Johanna Riekki, puh. 040 753 5716, johanna.riekki@kuusamo.fi

Pyhäjärven ja Ylivieskan toimipaikka:
Minna Saharinen, puh. 040 775 6931, minna.saharinen@pyhajarvi.fi

Raahen toimipaikka:
Elina Kattilakoski, puh. 044 439 3301, elina.kattilakoski@raahe.fi